Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie kompetencji przywódczych kadry zarządzającej instytucjami kultury w Polsce

* 1. Przed przystąpieniem do planowania działań osoba zajmująca stanowisko kierownicze:
(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
ocenia możliwośći rozwoju organizacji
bierze pod uwagę ograniczenia
bada i analizuje trendy rynkowe
porównuje swoje plany do działań konkurencji
skupia się na swoich pomysłach
wzoruje się na wcześniejszych, sprawdzonych działaniach organizacji


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .