Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla podkarpackiego rynku pracy

* 1. Czy słyszał/a Pan/Pani o "Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC"?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Tak
Nie
* 2. Czy słyszał/a Pan/Pani o "Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN"?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Tak
Nie
* 3. Jakie korzyści płynące z funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan/Pani dostrzega?
Pytanie wielokrotnego wyboru
Niższe bezrobocie
Lepsze zarobki
Promocja regionu
Polepszenie infrastruktury
Transfer nowych technologii
Lepsza warunki życia społeczności lokalnej
Żadnych zalet
* 4. Jakie wady płynące z funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan/Pani dostrzega?
Pytanie wielokrotnego wyboru
Zwiększenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Wyzysk pracowników
Ograniczenie rodzaju działalności prowadzonej w danej strefie
Żadnych wad
* 5. Czy Pan/Pani lub któryś z członków rodziny jest zatrudniony, w którejś ze Specjalnych Stref ekonomicznych lub ich podstrefie, jeśli tak czy zarobki są zadowalające?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Tak i zarobki są zadowalające
Tak i zarobki są niezadowalające
Nikt z mojego toczenia nie jest zatrudniony w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub jej podstrefie
* 6. Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec firm działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
Pytanie wielokrotnego wyboru
Nowe miejsca pracy
Lepsze zarobki
Promocja regionu
Polepszenie warunków życia
Inwestycje w region
* 7. Jak według Pana/Pani rozwijałoby się województwo podkarpackie jeżeli na jego terenie nie funkcjonowałyby Specjalne Strefy Ekonomiczne?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Nie rozwijałoby się
Rozwijałoby się dużo gorzej
Rozwijałoby się tak samo
Rozwijałoby się dużo lepiej
* 8. Czy uważa Pan/Pani, że ulgi podatkowe, które przysługują firmom działającym na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dobrze wpływają na podkarpacki rynek pracy?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Tak
Nie
* 9. Jak według Pana/Pani Specjalne Strefy ekonomiczne wpłynęły na bezrobocie w rejonie Podkarpacia?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Bezrobocie zmniejszyło się
Bezrobocie pozostało bez zmian
Bezrobocie wzrosło
* 10. Jak kształtują się warunki pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w porównaniu do innych firm działających na terenie Województwa Podkarpackiego?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Warunki pracy są lepsze
Warunki pracy są takie same
Warunki pracy są gorsze
* 11. Czy możliwości jakie dają Specjalne Strefy Ekonomiczne rynkowi pracy zostały według Pana/Pani właściwie wykorzystane?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Tak
Nie
* 12. Czy na Podkarpaciu powinny powstawać następne Specjalne Strefy Ekonomiczne lubi ich podstrefy?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Tak
Nie
* 13. Płeć
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Mężczyzna
Kobieta
* 14. Wiek
Proszę wybrać jedną odpowiedź
18-25
26-35
36-45
46-60
powyżej 60
* 15. Wykształcenie
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Student/Uczeń
Wyższe
* 16. Miejsce zamieszkania
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Wieś
Miasto do 20 tys.
Miasto od 20 do 50 tys
Miasto od 50 do 100 tys
Miasto powyżej 100 tys
* 17. Stan cywilny
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Panna/Kawaler
Zamężna/Żonaty
Rozwódka/Rozwodnik
Wdowa/Wdowiec
* 18. Status zawodowy
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Pracownik najemny
Wolny zawód
Przedsiębiorca
Emeryt/Rencista
Student/Uczeń
Bezrobotny
* 19. Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny
Proszę wybrać jedną odpowiedź
do 300 zł
300-600 zł
601-1000 zł
1001-1500 zł
Powyżej 1500 zł
Nie chcę podawać swojego dochodu


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .