Kontakt
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca negocjacji

Dzień dobry

Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która dotyczy negocjacji wśród menedżerów. Jej celem jest zebranie materiałów niezbędnych do napisania przeze mnie pracy magisterskiej. Ankieta ma charakter anonimowy, jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Z góry dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza.

Pozdrawiam
Joanna Grzempa
1. Jak często Pan/Pani prowadzi negocjacje?
regularnie
sporadycznie
nigdy
2. Z kim najczęściej prowadzi Pan/Pani negocjacje?
Podwładnym
Współpracownikiem
Przełożonym
Dostawcą
Klientem
Kontrahentem
Kooperantem
3. W jakiej formie najczęściej odbywają się negocjacje?
Telefonicznie
Podczas spotkania w firmie
Podczas spotkania poza firmą
Przez pośredników
Drogą elektroniczną (e-mail, telekonferencje)
4. Czy przygotowuje się Pan/Pani do negocjacji?
Tak
Nie
5. Proszę uszeregować etapy negocjacji od najważniejszej.

Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Przygotowanie
  •   Dyskusja wstępna
  •   Proponowanie
  •   Targowanie się
  •   Osiągnięcie porozumienia
  •   Zamknięcie
6. Które według Pana/Pani umiejętności mają większy wpływ na osiągnięcie celu podczas negocjacji?
umiejętności komunikacji werbalnej (słowa)
umiejętności komunikacji niewerbalnej (gesty, mowa ciała)
7. Łącząc ze sobą dwa wymiary „współpraca lub walka” oraz „aktywność lub bierność”, który styl negocjacji Pan/Pani preferuje?
aktywno – kooperacyjny polega na drobiazgowym oraz aktywnym analizowaniu szczegółów, dzięki czemu negocjator koncentruje się na problemie i jego konstruktywnym rozwiązaniu.
pasywno – współczujący reprezentuje postawę współpracy i ulegania. Porozumienie uzyskuje poprzez cierpliwość oraz gotowość do dużych ustępstw.
aktywno – walczący wyróżnia się dużą aktywnością. Negocjator zazwyczaj przejmuje inicjatywę. Posiada tendencję do impulsywności oraz spontaniczności, co graniczy z narzucaniem własnych poglądów innym.
pasywno – walczący charakteryzuje się umiejętnościami dyplomatycznymi, dzięki czemu utrzymuje dobre układy interpersonalne. Negocjator wyróżnia się otwartością oraz empatycznymi zdolnościami wczuwania się w innych.
8. Które z technik według Pana/Pani są najbardziej skuteczne?
Skala: 1-nieskuteczne, 2-średnio skuteczne, 3 –skuteczne
Poniżej znajduje się krótka charakterystyka technik negocjacyjnych.
123
mierz wysoko
obskubywanie
bagatelka
imadło
dobry/zły negocjator
sztafeta
niepełnych kompetencji
pozytywnej autoprezentacji
huśtawka emocjonalna
komplementowanie przeciwnika
Inne (jakie?)
Charakterystyka technik negocjacyjnych:
• mierz wysoko - polega na zaprezentowaniu przeciwnikowi wysokich żądań
z założeniem, że w trakcie negocjacji będzie trzeba z nich zrezygnować.
• obskubywanie - sprawdza się dopiero po dojściu do porozumienia. Wówczas wydaje się, że to już koniec i obniża się napięcie emocjonalne partnera, który staje się mniej czujny. Wtedy pojawia się prośba o dodatkowe (zazwyczaj drobne) ustępstwa i oponent jest bardziej skory do wyrażenia na nie zgody.
• bagatelka - polega na drobnych krokach. Najpierw należy starać się rozwiązać mniejsze problemy, co wprowadzi atmosferę porozumienia oraz przełamie opór oponenta przed podjęciem współpracy.
• imadło - stosowana w momencie, gdy druga strona kończy omawiać swoją ofertę, wtedy prosimy o wzbogacenie oferty, bądź pytamy o możliwość zaproponowania nam czegoś korzystniejszego
• dobry/zły negocjator - wykorzystywana w rozmowach grupowych, gdy jedna osoba sprawia wrażenie agresywnego, pobudliwego i aroganckiego, a druga osoba jest rozsądna, miła, argumentuje prostym językiem i dąży do porozumienia.
• sztafeta - stosowana w negocjacjach zespołowych. Polega na identyfikacji głównego negocjatora drugiej strony i prowadzenia rozmów właśnie z nim.
• niepełnych kompetencji- opiera się na oświadczeniu partnerowi rozmów, że w omawianej kwestii nie mamy pełnych możliwości decyzyjnych i musimy zapoznać się z opinią zwierzchnika.
• pozytywnej autoprezentacji - charakteryzuje się kreowaniem korzystnego wizerunku własnej osoby w celu uzyskania szacunku, onieśmielenia oponenta lub nawet przestraszenia go.
• huśtawka emocjonalna - polega na wprowadzaniu oponenta w różne stany emocjonalne, w krótkim czasie.
• komplementowanie przeciwnika - charakteryzująca się chwaleniem obszarów wyjątkowo ważnych dla oponenta, co jest sposobem pozyskania jego sympatii.
9. Biorąc pod uwagę nastawienie do sytuacji negocjacyjnej, który styl stosuje Pan/Pani najczęściej?
Styl twardy jest stylem mocno rywalizującym i charakteryzuje się wywieraniem presji, stosowaniem gróźb, żądań, wprowadzaniem partnera w błąd.
Styl miękki skłania do ustępstw wobec drugiej strony, przy rezygnowaniu z własnych potrzeb, w celu zachowanie dobrych stosunków z partnerem
Styl rzeczowy zwraca uwagę zarówno na interesy i wartości stron, jak również na stosunki międzyludzkie. „Bądź miękki w stosunku do ludzi, twardy wobec problemu”
10. W jakich obszarach organizacji prowadzi Pan/Pani negocjacje?
Negocjacje wewnątrzorganizacyjne
Negocjacje międzyorganizacyjne
Negocjacje w zakresie działalności podstawowej dotyczą procesów pomocniczych oraz podstawowych
Negocjacje w zarządzaniu personelem
Negocjacje w handlu i marketingu z kontrahentami
Negocjacje w obszarze finansów i rachunkowości
Negocjacje w zakresie badań i rozwoju
Negocjacje w zakresie organizacji pracy w ramach projektów ukierunkowanych na modernizację firmy i zarządzania
Negocjacje strategiczne dotyczą realizacji najważniejszych celów przedsiębiorstwa
11. Co najczęściej jest przedmiotem Pana/Pani negocjacji w firmie?
Spory i konflikty
Transakcje kupna/sprzedaży
Warunki realizacji usługi/zamówień
Czas pracy/urlopów
Sprawy płacowe
Problemy z organizacją pracy
12. Metryczka:
Wiek
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
13. Na jakim szczeblu zarządzania Pan/Pani pracuje?
Pierwszej linii
Średniego szczebla
Najwyższego szczebla


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .