Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Działalność instytucji rynku pracy w kontekście sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku
Pedagogiki o specjalności pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Niniejsza ankieta dotyczy
działalności instytucji rynku pracy w kontekście sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy. Ankieta jest anonimowa, uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie
do celów badawczych. Bardzo więc proszę o szczere odpowiedzi oraz o stosowanie
się do instrukcji w poszczególnych pytaniach.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .