Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Świadomość zjawiska cyberprzestępczości, a poczucie bezpieczeństwa personalnego.

Ankieta o cyberprzestępczości
Witam serdecznie! Mam na imię Michał i jestem studentem studiów magisterskich na Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Piszę pracę magisterską na temat "Świadomość społeczna cyberprzestępczości a poczucie bezpieczeństwa personalnego.", Poniższa ankieta posłuży mi do wyciągnięcia właściwych wniosków i poszerzenia zasobu wiedzy z tego zakresu. Ankieta którą przeprowadzam jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut, dlatego proszę o wypełnienie jej w zgodzie ze stanem faktycznym. Z góry bardzo dziękuję za uwagę i poświęcony czas.
* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
18-24 25-34
35-44 45-54
55-64 65+
* 3. Wykształcenie
Podstawowe
Gimnazjalne
Średnie
Wyższe
* 4. Jak często korzysta Pani/Pan z internetu?
Bardzo często, codziennie lub prawie codziennie Często, kilka razy w tygodniu
Sporadycznie, kilka razy w miesiącu Rzadziej niż raz na miesiąc
Nie korzystam
* 5. Jak Pani/Pan zdefiniował(a) cyberprzestępczość?
Działania przestępcze wykonywane za pośrednictwem komputera/Internetu Działania przestępcze związana z włamywaniem się do komputera i sieci
Kradzież z użyciem komputera/Internetu Działalność przeciwko poufności, integralności, dostępności danych komputerowych i systemów/sieci
Użycie komputera/systemów komputerowych do tradycyjnych form przestępczości i użycie komputera do przeprowadzenia cyberataków Każda nielegalna działalność której ślady mogą pozostać na komputerze
Żadne z powyższych
* 6. 6. Czy uważa pani że cyberprzestępczość to poważne zagrożenie w XXI w. ?
12345
12345
Niezbyt poważne
12345
Bardzo poważne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .