Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Przyczyny plagiatorstwa prac dyplomowych wśród studentów UMK w Toruniu na rok 2015

1. Czy zdarzyło Ci się popełnić plagiat w swojej pracy dyplomowej?
Tak Nie
2. Czy znasz konsekwencje jakie ponosi student w przypadku kradzieży cudzego dorobku intelektualnego?
Tak Nie
3. Odpowiedz, Jeśli w pytaniu 1 zaznaczyłaś/eś odpowiedź TAK.
Co skłoniło Cię do plagiatorstwa w swojej pracy?
Jeżeli zaznaczyłeś/aś odpowiedź "Inne", wpisz jakie.
Niechęć do napisania pracy własnoręcznie
Brak czasu na jej napisanie
Nieumiejętność napisania pracy samodzielnie
Brak motywacji
Nieświadomość, że to niewłaściwe
Brak materiałów do napisania pracy
Presja ze strony promotora
Poczucie bezkarności
Nie byłem/am świadomy/a, że popełniam plagiat
Inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .