Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka motocyklowa

Szanowni Państwo!
Jestem studentką III roku Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Poniższe badanie przeprowadzam na potrzeby mojej pracy licencjackiej. Celem ankiety jest zbadanie stanu turystyki motocyklowej jako formy spędzania czasu wolnego. Ankieta jest anonimowa i będzie służyć wyłącznie celom naukowym. Z góry dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Do zobaczenia na trasie!
* 1. Płeć :
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek :
16 - 18 lat
19 - 25 lat
26 - 35 lat
36 - 45 lat
46 - 55 lat
Powyżej 55 lat
3. Wykształcenie :
Podstawowe
Średnie
Techniczne zawodowe
Wyższe
4. Czy posiada Pan/Pani motocykl?
Tak
Nie, zamierzam kupić
Nie, jeżdżę jako pasażer
5. Jaki posiada Pan/Pani rodzaj motocykla?
Chopper
Cruiser
Szosowo - turystyczny
Sportowy
Cross / Enduro
Inny
6. Jaki rodzaj wypraw motocyklowych Pan/Pani preferuje?
Jednodniowe
Weekendowe
< 7 dni
7 - 14 dni
Powyżej 14 dni
7. Jak często wyjeżdża Pan/Pani w celach turystycznych (w ciągu roku) ?
1 - 2 razy
3 - 4 razy
5 - 6 razy
Powyżej 6 razy
8. Z kim Pan/Pani najczęściej podróżuje? (możliwość wyboru maksymalnie 2 odpowiedzi)
Samotnie
Z pasażerem/pasażerką
W grupie 2 - 3 motocykli
W grupie 4 - 5 motocykli
W grupie powyżej 5 motocykli
9. W jakich regionach Pan/Pani najczęściej podróżuje? (możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi)
W województwie w którym mieszkam
W granicach Polski
W granicach krajów sąsiadujących z Polską
Po Europie
Poza Europą
10. Ile kilometrów przejeżdża Pan/Pani motocyklem w ciągu sezonu?
Mniej niż 1000 km
1000 - 2000 km
2000 - 5000 km
5000 - 10000 km
Powyżej 10000 km
11. Jak długo przygotowuje się Pan/Pani do podróży?
Spontanicznie
Tydzień
Dwa tygodnie
Powyżej dwóch tygodni
12. Jak najczęściej przygotowuje się Pan/Pani do podróży motocyklowej? (możliwość wyboru maksymalnie 2 odpowiedzi)
Książki / Przewodniki
Internet
Relacje z wypraw innych motocyklistów
Biura podróży organizujące wyprawy motocyklowe
Inne
13. Z jakiego rodzaju bazy noclegowej korzysta Pan/Pani najczęściej w trakcie podróży? (możliwość wyboru maksymalnie 2 odpowiedzi)
Hotel
Motel
Pensjonat
Kwatera prywatna
Pole namiotowe / kemping
Nie dotyczy
Inne
14. Co bierze Pan/Pani najbardziej pod uwagę przy planowaniu wyprawy motocyklowej? W skali od 1 (mało ważne) do 5 (bardzo ważne)
12345
Pogoda
Ukształtowanie terenu
Długość trasy
Stan dróg
Walory przyrodnicze / kulturowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Towarzystwo
15. W jakich kosztach najczęściej mieszczą się Pana/Pani wypady motocyklowe? (uwzględniając 1 taki wyjazd)
Mniej niż 200 złotych
200 - 500 złotych
500 - 1000 złotych
1000 - 2000 złotych
3000 - 5000 złotych
Powyżej 5000 złotych
16. Jak ocenia Pan/Pani poniższe aspekty na terenie Polski? W skali od 1 (złe) do 5 (bardzo dobre)
12345
Stan dróg
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Jakość imprez motocyklowych
Walory przyrodnicze / kulturowe
Stosunek społeczeństwa do motocyklistów
Stosunek innych uczestników ruchu drogowego wzgędem motocyklistów
17. Czy należy Pan/Pani do stowarzyszenia motocyklowego?
Tak, poniżej proszę podać nazwę
Nie
18. Uwagi dotyczące ankiety :


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .