Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca wybranych problemów w placówce bankowej

Jestem studentką trzeciego roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dla potrzeb pracy licencjackiej prowadzę badania na temat wybranych problemów danej placówki bankowej. Ankieta jest anonimowa i nie zajmie Pani/Panu dłużej niż 10 minut. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyżykiem, bądź zastosować się do wskazówek podanych w instrukcji. Na każde pytanie proszę udzielić tylko jednej odpowiedzi. Dziękuję za udział w badaniu.
1. Informacje przekazywane pracownikom przez przełożonych są zrozumiałe:

Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
2. Dobrze wykonana praca jest zauważana przez przełożonych
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
3. Przełożeni pozwalają pracownikom na samodzielne podejmowanie decyzji
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
4. Jako pracownik odczuwam lęk przebywając w miejscu pracy i myśląc o nim
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
5. Ogólna atmosfera w jednostce bankowej, w której pracuję jest dobra
Tak
Nie
6. Ogólnie jestem zadowolony(a) z pracy w danej placówce bankowej
Tak
Nie
7. Obowiązki przydzielane pracownikom są adekwatne do określonego formalnie zakresu zadań i kompetencji pracownika
Tak
Nie
8. Wszyscy pracownicy oddziału traktowani są sprawiedliwie przez przełożonych
Tak
Nie
9. Przełożonym zdarza się kwestionować kompetencje pracowników.
Tak
Nie
10. W oddziale można spotkać się z wrogim zachowaniem ze strony przełożonych
Tak
Nie
11. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
12. Proszę wpisać swój wiek
13. Wykształcenie
podstawowe
średnie
zawodowe
Wyższe
14. Proszę wpisać staż pracy w danej placówce bankowej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .