Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

"Warsaw Shore" - wpływ na młodzież.

Szanowni Państwo!
Jestem studentem trzeciego roku Akademii Techniczo-Humanistycznej w Bielsku Białej na kierunku socjologia. Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w moich badaniach pod tytułem: „Współczesne programy Reality Show” i ich wpływ na młodzież – na przykładzie programu Warsaw Shore”. Ankieta ma charakter anonimowy, proszę o rzetelne odpowiedzi na pytania.
Serdecznie Dziękuję
Oskar Dziki
1. 1. Czy program „Warsaw Shore” oglądasz regularnie?
Proszę o udzielenie tylko jednej odpowiedzi.
Tak
Nie
2. 2. Gdzie oglądasz program „Warsaw Shore”? (Telewizja, Komputer etc.)
3. 3. Ile czasu dzienne średnio spędzasz przed telewizorem?
Proszę o udzielenie tylko jednej odpowiedzi.
Do 2 godzin
3-5 godzin
6-8 godzin
9 godzin i więcej
4. Czy program „Warsaw Shore” oglądasz w towarzystwie czy sam”?
Proszę o udzielenie i uzasadnienie tylko jednej odpowiedzi.
Sam - Dlaczego?
W towarzystwie - Dlaczego?
5. Co Twoim zdaniem odpowiada za dużą popularność programu „Warsaw Shore”?
Proszę o wskazanie przynajmniej trzech czynników.
6. Jakie emocje towarzyszą Ci podczas oglądania programu „Warsaw Shore”?
Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
Podniecenie
Strach
Rozbawienie
Zażenowanie
7. Czy Twoim zdaniem wśród widzów programu „Warsaw Shore” panuje przekonanie że treści przez niego emitowane są prawdziwe?
Proszę o udzielenie tylko jednej odpowiedzi.
Tak
Nie
8. Czy Twoim zdaniem przekazywane przez program „Warsaw Shore” treści mają znaczenie w tym, do kogo docierają?
Proszę o udzielenie tylko jednej odpowiedzi.
Tak
Nie
9. Czy zdarzyło Ci się naśladować w mowie lub zachowaniu bohaterów programu „Warsaw Shore”?
Jeśli odpowiedź brzmi "tak" proszę przejść do pytania 10. Jeśli brzmi "nie" proszę przejść do pytania 11.
Tak
Nie
10. Jakie zachowania w mowie lub zachowaniu bohaterów programu "Warsaw Shore" zdarza Ci się naśladować?
11. Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu program „Warsaw Shore”?
Proszę o udzielenie tylko jednej odpowiedzi.
Jestem fanem
Traktuję go tylko jako rozrywkę
Jest mi obojętny
Żadną
12. Czy utożsamiasz się z bohaterami programu „Warsaw Shore” oraz przeżywanymi przez nich sytuacjami?
Jeśli odpowiedź brzmi "Tak'' proszę przejść do pytania 13. Jeśli brzmi "nie" proszę przejść do pytania 14.
Tak
Nie
13. Z jakimi sytuacjami przeżywanymi przez bohaterów programu "Warsaw Shore" zdarza Ci się utożsamiać?
14. Czy według Ciebie program „Warsaw Shore” ma realny wpływ na zachowanie młodych ludzi?
Proszę o udzielenie tylko jednej odpowiedzi.
Tak
Nie
15. Jaki wpływ Twoim zdaniem ma program „Warsaw Shore” na zachowanie młodych ludzi?
16. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
17. Wiek:
18. Wykształcenie:
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Wyższe magisterskie
19. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 50tyś mieszkańców
Miasto powyżej 50tyś do 100tyś mieszkańców
Miasto powyżej 100tyś mieszkańców
20. Wykształcenie rodziców:
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Wyższe magisterskie
21. Sytuacja materialna:
Bardzo Dobra
Dobra
Przeciętna
Zła
Bardzo zła


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .