Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta

* 1. W jaki sposób oceniają Państwo wiarygodność kontrahentów
ocena usług, towaru
opinia w branży
rankingi
raporty wywiadowni gospodarczych
* 2. Występujące opóźnienia w płatnościach należności w Państwa firmie:
nie występują wcale
występują sporadyczne
większość należności jest płacona z opóźnieniem
3. Występujące opóźnienia
nie maja wpływu na finanse firmy
znacząco wpływają na finanse firmy
4. Opóźnienia w płatnościach kontrahentów są wynikiem ich
celowego działania
braku płatności do dłużnika (tworzy się łańcuch zaległości)
spadek obrotów dłużnika
wypadek losowy
5. Czy korzystają Państwo z zabezpieczeń transakcji?

tak
nie
6. Jeśli NIE
Jaki jest powód braku uzyskiwania zabezpieczeń
duże zaufanie, wieloletnia współpraca z kontrahentem
kontrahent mógłby „się obrazić”
brak wiedzy jak uzyskać zabezpieczenie
7. Jeśli TAK
Jakie są rodzaje uzyskiwanych zabezpieczeń
hipoteka
weksel
zastaw
oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
8. Czy zabezpieczenia transakcji przyspieszyły proces uzyskiwania należności?
tak
nie
9. Czy zabezpieczenia zmniejszyły koszty odzyskania należności?

tak
nie
10. Czy uzyskane zabezpieczenie w pełni pozwoliło na odzyskanie całej kwoty?

tak
nie
11. Czy mają Państwo wiedzę, iż uzyskane zabezpieczenie u danego kontrahenta przyspieszyło odzyskanie należności przed innymi podmiotami nie posiadającymi zabezpieczenia?
tak
nie
12. Czy zauważyli Państwo większą dyscyplinę płatniczą u kontrahenta po uzyskaniu zabezpieczenia
tak
nie
13. W przypadku brak zapłaty przez kontrahenta:
kieruje sprawę do sądu
zapominam o sprawie,
przekazuję temat do profesjonalnej firmy windykacyjnej / kancelarii prawnej w celu polubownego załatwienia sprawy
czekam do skutku z nadzieją, że zapłaci
14. Czy w relacjach z kontrahentami Państwo udzielają swoim kontrahentom zabezpieczeń?

tak
nie
15. Jakich zabezpieczeń żądają od Państwa kontrahenci?

hipoteka
weksel
zastaw
oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
16. Jaki jest wpływ uzyskania zabezpieczenia na relacje z kontrahentem

bez zmian
zwiększenie obrotów
większa pewność odnośnie płatności
17. Odmowa kontrahenta odnośnie do ustanowienia zabezpieczenia w transakcji handlowej

nie ma znaczenia
wzbudza czujność co do szczerości działania
kończy współpracę
18. Jakie jest kryterium wyboru sposobu zabezpieczenia?

koszt uzyskania zabezpieczenia
szybkość uzyskania zabezpieczenia
pewność zabezpieczenia całej kwoty należności
19. Czy uzyskane zabezpieczenie w pełni zabezpieczyło całą kwotę?

tak
nie
20. Czy posiadanie zabezpieczenia wpłynęło na czas odzyskania pieniędzy?

tak
nie
21. Czy posiadanie zabezpieczenia wpłynęło na koszt odzyskania należności?

tak
nie
22. Jaką formę prawną działalności gospodarczej Państwo prowadzą

jednoosobowa działalność gospodarcza
spółka cywilna
spółka kapitałowa
23. Jak długo Państwo prowadzą działalność

do 2 roku
od 2 do 5 lat
od 5 do 10 lat
więcej niż 10 lat
24. Jakie są roczne obroty firmy

do 1.000.000 zł
od 1.000.000 do 5.000.000 zł
od 5.000.000 do 10.000.000 zł
więcej niż 10.000.000 zł
25. Jaka jest liczba zatrudnionych pracowników

do 10
od 11 do 20
od 21 do 50
więcej niż 50
26. Jaki jest charakter prowadzonej działalności

usługi
handel
produkcja
27. Jaka jest populacja w miejscowości, w której prowadzona jest działalność

do 5.000 mieszkańców
od 5.000 do 20.000 mieszkańców
od 20.000 do 100.000 mieszkańców
więcej niż 100.000 mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .