Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Determinanty uprawiania morskiej turystyki żeglarskiej

* 1. Jak najczęściej spędza Pan/Pani czas wolny w czasie wypoczynku?
Na aktywnym wypoczynku sportowo-rekreacyjnym
Na zwiedzaniu atrakcji turystycznych
Na biernym wypoczynku (leżakowaniu, TV, itp.)
Na korzystaniu z walorów przyrodniczych
2. Jakie aktywności ruchowe (poza żeglarstwem) pan/Pani uprawia:
można zaznaczyć kilka
pływanie
narty
rower
nordic walking
kajaki
wspinaczka
turystyka górska
turystyka piesza
3. W stosunku do sportu jakim jest żeglarstwo, czuje się Pani/Pan
Zawodowcem
Turystą
Początkującym żeglarzem
4. Jaki jest główny powód uprawniania przez Panią/Pana turystyki morskiej?
Chęć przeżycia przygody
Chęć uprawiania sportów ekstremalnych
Chęć sprawdzenia się w trudnych warunkach
Dogodne warunki do uprawiania turystyki wodnej
Walory przyrodnicze
Ciekawość
5. Kto z Pani/Pana rodziny żeglował lub żegluje po morzach?
Ojciec
Matka
Rodzeństwo
Dziadek
Babcia
nikt
6. Dla jakich wartości wybiera Pani/Pan żeglarstwo jako formę wypoczynku?
Przyrodniczych
Towarzyskich
Estetycznych
Poznawczych
Przeżycia przygody
Szkoleniowych
7. Które z wymienionych niżej czynników są dla Pana/Pani najważniejsze podczas wyboru miejsca do uprawiania turystyki wodnej?
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Bezpieczeństwo
Budżet przeznaczony na wypoczynek
Dostępność komunikacyjna
Klimat
Stan czystości wód
Opinie znajomych
Atrakcyjność regionu
Ludzie
8. Jakie są według Pana/Pani największe przeszkody w uprawianiu turystyki wodnej:
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Ograniczone fundusze
Ograniczona dostępność sprzętu wodnego
Słaba dostępność komunikacyjna (duża odległość od akwenu, drogie połączenia lotnicze)
Brak wolnego czasu
9. Od jak dawna Pani/Pan żegluje po morzu/morzach?
a) Od roku
b) Od 2 do 5 lat
c) Od 6 do 10 lat
d) więcej niż 10 lat
10. Ile miesięcy w roku poświęca Pan/Pani na żeglowanie
Mniej niż 1 miesiąc
Mniej niż 3 miesiące
Mniej niż 6 miesięcy
Więcej niż 6 miesięcy
11.
Jaki rodzaj żeglarstwa Pani/Pan uprawia/uprawiała w przeszłości?
można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi
śródlądowe
morskie
12. Jakie uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej posiada Pan/Pani?
można zaznaczyć kilka
Kartę pływacką
Żeglarz jachtowy
Jachtowy sternik morski
Kapitan jachtowy
Sternik motorowodny
Motorowodny sternik morski
Kapitan motorowodny
Nie posiadam żadnych uprawnień
13. Skąd czepie pan/pani wiedzę na temat morskiej turystyki żeglarskiej
literatura branżowa
telewizja, radio
media społecznościowe
branżowe fora internetowe
znajomi, rodzina
organizacje branżowe ( PZŻ, PZMiNW, RYA, itp)
14. Wiek:
Mniej niż 20 lat
20-35 lat
36-50 lat
50 lat i więcej
15. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
16. Miejsce zamieszkania
Miasto powyżej 100 tys. Mieszkańców
Miasto 50-99 tys. Mieszkańców
Miasto 10-49 tys. Mieszkańców
Miasteczko poniżej 10 tys. Mieszkańców
Wieś
17. Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej
Praca ruchliwa
Praca średnio ruchliwa
Praca mało ruchliwa / siedząca
Nie wykonuje pracy
18. Jak ocenia Pan/Pani swój status materialny
Wysoki
Średni
normalny


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .