Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Opinia na temat wolontariatu, zaangażowania i motywacji wolontariuszy w działalność na rzecz innych osób

Jestem studentką II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym. Kieruję do Pana/i niniejszą ankietę chcąc poznać Pana/i opinię na temat wolontariatu, zaangażowania i motywacji wolontariuszy w działalność na rzecz innych osób. W związku z tym, zwracam się do Pana/i o udzielenie odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania zawarte w kwestionariuszu. PROSZĘ NIE POZOSTAWIAĆ ŻADNYCH PYTAŃ BEZ ODPOWIEDZI. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi. Zależy mi tylko na szczerych odpowiedziach na wszystkie pytania. ANKIETA JEST CAŁKOWICIE ANONIMOWA. Wszystkie uzyskane informacje posłużą jedynie do przygotowania mojej pracy magisterskiej.

Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!
1. Czym według Pana/i jest wolontariat? Proszę napisać w kilku zdaniach.
2. Dlaczego Pana/i zdaniem ludzie pomagają innym?
Leży to w ich naturze
Lubią mieć nad kimś władzę
Chcą się popisać
Widzą w tym jakieś korzyści dla siebie
Inne, jakie?
3. Jakie zna Pan/i rodzaje wolontariatu? Proszę wymienić.
4. Czy w Pana/i środowisku są osoby zajmujące się czynnie wolontariatem?
Tak, znam wiele takich osób
Myślę, że jest kilka takich osób
Trudno powiedzieć, ale chyba tak
Osobiście nie znam nikogo takiego
5. Z jakich źródeł dowiedział/a się Pan/i o wolontariacie?
Przypadkowo
Z mediów (telewizja, prasa, radio, Internet)
Przez Kościół
Ze szkoły/ uczelni
Z pracy
Od rodziny
Od znajomych (którzy działają w wolontariacie)
Inne, jakie?
6. Jaki jest Pana/i staż w wolontariacie?
Poniżej 6 miesięcy
Od 6 do 12 miesięcy
Od 12 miesięcy do 2 lat
Od 2 do 4 lat
Powyżej 4 lata
7. Ile godzin tygodniowo przeznacza Pan/i na działalność wolontarystyczną?
Do 5 godzin
6-15 godzin
16-30 godzin
Powyżej 30 godzin


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .