Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

podsumowanie_II_sem_ew

* 1. Proszę podać kod nauczyciela
* 2. Proszę zaznaczyć wszystkie poziomy w których prowadzi Pani/Pan zajęcia
przedszkole
edukacja wczesnoszkolna
klasy IV-VII SP
gimnazjum
nauczanie indywidualne specjalne
pedagog/psycholog/logopeda
nauczyciel bibliotekarz
* 3. Proszę wymienić 3 sukcesy szkoły
Poszczególne zdania proszę oddzielać za pomocą średnika
* 4. Proszę wymienić mocne strony szkoły
Poszczególne wypowiedzi proszę oddzielić średnikiem
* 5. Proszę wymienić słabe strony szkoły
Poszczególne wypowiedzi proszę oddzielić średnikiem
* 6. Jak wykorzystuje Pani/Pan multimedia w pracy z uczniami?
codziennie2-4 razy w tygodniu1 razy w tygodniuRzadziej niż 1 raz w tygodniuNie korzystam
Komputer w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia
Tablica interaktywna z oprogramowaniem będąca na wyposażeniu sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia
Szkolna pracownia komputerowa
Komputer przenośny
Smartfon, tablet


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .