Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza życia kulturalnego w Białymstoku

* 1. Czy uważasz, że w Białymstoku istnieje życie kulturalne?
*Życie kulturalne rozumiane jako organizacja wystaw, koncertów, festiwali, pokazów, targów i innych tego typu wydarzeń kulturalnych, które mają na celu edukację kulturalną, jej wytwarzanie bądź dystrybucję.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Ciężko powiedzieć
2. Jak oceniasz poziom życia kulturalnego w naszym regionie?
Bardzo pozytywnie - znajduję dla siebie wydarzenia, które mnie interesują i na nie uczęszczam
Możliwy- coś się dzieje od czasu do czas i zdarzy mi się pójść, kiedy znajdzie się coś interesującego
Możliwy - wiem, że coś się dzieje, ale nie lubię takich rzeczy i na nie nie chodzę
Raczej słaby - teoretycznie coś się dzieje, jednak organizowane wydarzenia mnie nie interesują i nie trafiają w moje zainteresowania
Raczej słaby - nie słyszę zbyt wiele o organizowanych wydarzeniach, ale nawet jeżeli by były - nie lubię takich rzeczy
Bardzo słaby - nie słychać o wydarzeniach, a jak już są to są na słabym poziomie i nie trafiają w moje zainteresowania
* 3. Z czym związane są Twoje zainteresowania i na jakie chętnie byś uczęszczał(a), gdyby takie były organizowane?
Nie interesują mnie w ogóle takie rzeczy, nie uczęszczam na nie
Muzyką
Poezją, literaturą
Sportem
Tańcem
Kulinarią
Sztuką
Modą i urodą
Fotografią bądź filmem
Motoryzacją
Teatrem, operą itp.
Architekturą - budownictwo, projektowanie, wykończanie
Rękodziełem
Coachingi - praca nad sobą
Folklorem kulturowym (edukacja o innych narodowościach zamieszkujących nasz region i nie tylko)
Ogrodnictwem
4. Jak często zdarza Ci się uczęszczać na wydarzenia kulturalne w naszym regionie?
Poza działaniami kulturalnymi opisanymi w pytaniu #1, brane są tutaj pod uwagę wszelkie działania kulturalne, chociażby: uczęszczanie do kina, uczęszczanie na zamknięte kółka zainteresowań, imprezy plenerowe organizowane przez miasto itp.)
- Zdecydowanie często - więcej niż 4 razy w miesiącu
Bardzo często - co najmniej 4 razy w miesiącu
Raczej często - co najmniej 2-3 razy w miesiącu
Raczej rzadko - 1 w miesiącu, czasem częściej
Rzadko - raz na jakiś czas
Wcale
5. Czy słyszałeś(aś) o polityce kulturalnej naszego regionu, który w dużym stopniu stawia na "wielokulturowość Podlasia"?
Tak i zdecydowanie jestem za
Tak, jednak nie mam zdania
Tak, jednak nie wiem o co chodzi
Nie słyszałem(am) i nie wiem o co chodzi
* 6. Jakie masz podejście do osób innych narodowości zamieszkującej nasze miasto? (Białorusini, Ukraińcy, Czeczeni, Litwini i inni)
Bardzo pozytywne - znam wielu i w większości są na prawdę fajnymi ludźmi
Pozytywne - słyszałem(am) o nich dobre słowa, znam kilku i również mogę to potwierdzić
Raczej pozytywne - nie znam osobiście zbyt wielu/(nikogo), słyszałem dobre zdanie
Neutralne - nie znam żadnego, nic nie słyszałem(am)
Neutralne - nie znam żadnego, coś słyszałem(am), ale nie mam zdania - nie przeszkadzają mi
Raczej negatywne - znam kilku/nie znam osobiście, jednak słyszałem(am)/widziałem(am) co potrafią - nie akceptuję tego
Raczej negatywne - nic mi nie zrobili, jednak słyszałem o nich dużo złego
Zdecydowanie negatywne - znam kilku/nie znam osobiście, jednak sam doświadczyłem ich agresji.
Zdecydowanie negatywne - nie akceptuję ich w ogóle - po prostu.
7. Gdybyś miał(a) okazję dowiedzieć się czegoś więcej o ich obyczajach, zwyczajach, wierzeniach, ich życiu codziennym, a także miałbyś możliwość sam(a) z nimi porozmawiać i zadać im pytania - na spotkaniach zorganizowanych, mających na celu poznanie ich kultury - skorzystał(a)byś?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 8. Czy kojarzysz na osiedlu Dziesięciny (I bądź II) JAKIEKOLWIEK wydarzenia o zabarwieniu kulturalnym? Jeżeli tak, wypisz jakie
Nic nie kojarzę
Coś tam kojarzę - kiedyś się zdarzały, coś słyszałem(am) - nigdy nie uczestniczyłem(am)
Coś tam kojarzę, nawet byłem(am) raz, czy dwa
Kojarzę. Są rzadko, ale są. Nie interesuje mnie to
Kojarzę. Są rzadko - mogłyby być częściej i więcej
Kojarzę - jest ich zdecydowanie za mało - chciał(a)bym więcej.
* 9. Czy kojarzysz jakiekolwiek ośrodki kultury na osiedlu Dziesięciny (I bądź II), które kulturę wytwarzają, bądź dystrybuują? (biblioteki, domy/ośrodki/ centra kultury, inne placówki, w których można odnaleźć elementy kultury)?
Jeżeli kojarzysz: wypisz je niżej
Nie kojarzę żadnego
Coś tam kojarzę
Kojarzę i uczęszczam
* 10. Czy na osiedlu Dziesięciny (I bądź II) znajdują się miejsca (np. park) w którym można pójść na spacer, spotkać się ze znajomymi, bądź obszar, gdzie można spędzić swój wolny czas w inny kreatywny sposób?
Nie ma takich miejsc- są one nie potrzebne. Zawsze można pojechać do centrum, innej części miasta, bądź poza miasto
Niestety nie ma takich miejsc - a przydałyby się.
Są takie miejsca, jednak specjalnie do tego przystosowane zdecydowanie by się przydały
Są takie miejsca - nowe są niepotrzebne
11. Jeżeli powstałaby placówka na osiedlu Dziesięciny, która by zaspokajała Twoje zainteresowania - czy uczęszczał(a)byś, bądź twoje dzieci (inni członkowie rodziny) do takiej? (zajęcia wychowawczo -edukacyjne, poszerzające zainteresowania, pogłębiające wiedzę, doświadczenia i horyzonty, pobudzające kreatywność i talent ludzki)
Zdecydowanie tak - brakuje tutaj takiego miejsca
Raczej tak - zależy od tego czy dysponował(a)bym czasem
Raczej nie - nie interesują mnie takie rzeczy
Zdecydowanie nie
* 12. Ile jesteś w stanie przeznaczyć na kulturę jednorazowo? (na 1 osobę)
Nie wydaje na takie rzeczy
Nie więcej niż 15 - 20 zł
20 do 50 zł
50 do 80 zł
80 do 100 zł
100 bądź więcej jeżeli bardzo będę chciał(a) pójść na to wydarzenie
* 13. Wyobraź sobie, że jesteś organizatorem wydarzenia kulturalnego, które sam masz wymyślić. Zastanów się i opisz je pokrótce: Jakiej tematyki by dotyczyło, w jakiej formie zostałoby zrealizowane (wystawa, koncert, festiwal, szkolenie itp) , do jakich osób byłoby skierowane (np. przedział wiekowy, czy płeć), a także inne szczegóły, które przyjdą ci na myśl (np.: wydarzenie cykliczne, bądź jednorazowe, miejsce gdzie miałoby się odbyć, jakie atrakcje by przewidywało, jakie wartości niosłoby dla społeczeństwa itp.)
* 14. Miejsce zamieszkania:
Miasto
Miasteczko
Wieś
* 15. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 16. Wykształcenie:
Podstawowe
Średnie
Wyższe
* 17. Wiek:
Mniej niż 16
17-19
20-24
25- 30
31- 40
41- 50
50 i więcej
* 18. Twój dochód miesięczny:
Zależy od kieszonkowego
300-600 zł
600-1000 zł
1000- 1300 zł
1300- 1600 zł
1600 - 2000 zł
Więcej niż 2000 zł
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .