Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Subkultura metalowa

Część 1
Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej subkultury metalowej. Ankieta jest krótka i anonimowa, a odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów naukowych. Formularz składa się z dwóch części, zasadniczej i metryczkowej. Dziękuję za poświęcony czas.

J. W.
* 1. Czy uważa Pan/Pani, że przynależność do subkultury metalowej jest charakterystyczna dla wieku młodzieńczego (14 – 21 lat)?
TAK
NIE
* 2. Jaki stosunek ma Pan/Pani do osób, których wygląd sugeruje przynależność do subkultury metalowej (glany, ćwieki, mężczyźni z długimi włosami)?
Zdecydowanie mi się to nie podoba
Raczej mi się to nie podoba
Jest mi to obojętne
Raczej mi się to podoba
Zdecydowanie mi się to podoba
3. Jaki stosunek ma Pan/Pani do muzyki metalowej?
Jeżeli odpowiedzią na to pytanie jest wariant ostatni proszę przejść do pytania numer 7.
Zdecydowanie mi się nie podoba
Raczej mi się nie podoba
Jest mi obojętna
Raczej mi się podoba
Nie znam takiej muzyki
* 4. Czy kiedykolwiek zetknął/ęła się Pan/Pani (na żywo lub za pośrednictwem mediów) z koncertem muzyki metalowej?
Jeżeli odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź "NIE" proszę przejść do pytania numer 6.
TAK
NIE
5. Co Pan/Pani sądzi o występach artystów grających muzykę metalową?
Zdecydowanie mi się to nie podoba
Raczej mi się to nie podoba
Jest mi to obojętne
Raczej mi się to podoba
Zdecydowanie mi się to podoba
* 6. Kto według Pana/Pani miał największy wpływ na pański gust muzyczny?
Rodzina
Znajomi
Media
Ktoś inny? Kto?
Teraz chciałabym zadać Panu/Pani kilka pytań dotyczących integracji w grupie.
* 7. W jakim stopniu, według Pana/Pani muzyka może być czynnikiem integrującym grupę?
Dużym
Średnim
Małym
Żadnym
* 8. W jakim stopniu, według Pana/Pani ubiór może być czynnikiem integrującym grupę?
Dużym
Średnim
Małym
Żadnym
* 9. W jakim stopniu, według Pana/Pani światopogląd może być czynnikiem integrującym grupę?
Dużym
Średnim
Małym
Żadnym
Część 2
* 10. Proszę podać swoją płeć:
Mężczyzna
Kobieta
* 11. Proszę zaznaczyć miejsce Pana/Pani zamieszkania:
Wieś
Miasto do 50 tys. mieszkańców
Miasto 51 - 200 tys. mieszkańców
Miasto 201 - 500 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 500 tys.
* 12. Proszę podać zawód Pana/Pani ojca
* 13. Proszę podać zawód Pana/Pani matki
* 14. Proszę podać swój wiek:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .