Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta

1. Jaki jest Pana/Pani motyw podejmowania wyjazdów turystycznych?
(można wybrać kilka odpowiedzi)
chęć odpoczynku, relaksu
potrzeba kontaktu z naturą
chęć poznania kultury, tradycji odwiedzanego miejsca w tym kuchni regionalnej
odwiedziny krewnych/znajomych
udział w imprezach, koncertach, festiwalach
możliwość uprawiania sportów - turystyka kwalifikowana
potrzeba zdrowotna
potrzeba duchowa (motywy religijne)
inne ( jakie? )
2. Które z ofert lokali gastronomicznych wybiera Pan/Pani najczęściej podczas wyjazdów turystycznych?
Fast-food
Potrawy kuchni regionalnej
Potrawy kuchni zagranicznych
Nie korzystam z ofert lokali gastronomicznych
inne (jakie?)
3. Czy wyjeżdzając na wakacje wypoczynkowe zdarza się Pani/Panu odwiedzać następujace miejsca?
(można wybrać kilka odpowiedzi)
Browary lokalne
Winnice
Karczmy
Restauracje serwujące kuchnię regionalną
Muzea związane z wytwarzaniem jedzenia
Lokalne wytwórnie produkujące lokalną żywność
4. Czy uczestnicząc w wyjazdach turystycznych korzysta Pan/Pani z ofert lokali gastronomicznych oferujących dania kuchni regionalnej?
TAK NIE
5. Czym według Pana/Pani jest kuchnia regionalna?
(można wybrać kilka odpowiedzi)
to potrawy związane bądź występujące wyłącznie na określonym obszarze
to potrawy, przygotowywane według tradycyjnych przepisów
to potrawy z produktów pochodzenia naturalnego, ekologiczna żywność
to produkty i potrawy znajdujące się na "Liście Produktów Tradycyjnych"
to wyroby rolno-spożywcze charakteryzujące się tradycyjną metodą produkcji i objęte ochroną przez Unię Europejską, wyróżnione znakami potwierdzającymi ich wysoką jakość
6. Która z kuchni regionalnych jest według Pana/Pani najbardziej rozpoznawalna w Polsce?
Śląska
Kaszubska
Małopolska
Kresów
Podlasia
Kujaw
Wielkopolska
Warmii i Mazur
Mazowsza i Kurpiów
7. Czy uważa Pan/Pani że kuchnia regionalna może być głównym motywem przyjazdu do danego regionu?
TAK
NIE
8. Co Pana/Pani zdaniem decyduje o popularności kuchni danego regionu?
(można wybrać kilka odpowiedzi)
Różnorodność oferowanych dań i napojów
Oryginalne i pochodzenia naturalnego składniki gwarantujące niepowtarzalny smak
Kultywowanie i rozpowszechnianie metod przygotowania potraw przez mieszkańców regionu
Wieloletnie tradycje kulinarne
Inne (jakie?)
9. Czy zdarza się Panu/Pani przywozić z wyjazdów regionalne produkty spożywcze wytwarzane przez lokalnych producentów?
TAK
NIE
10. Które z wymienionych produktów regiolanych jest dla Pana/Pani najbardziej znane?
Oscypek
Śliwowica łącka
Rogal Marciński
Fasola "Piękny Jaś"
Kremówka Papieska
Truskawka Kaszubska
Piernik Toruński
Kołacz śląski
Bryndza podhalańska
inne (jakie)
11. Czy Pan/Pani kiedykolwiek próbował/a produktów lub potraw regionalnych?
TAK
NIE
12. Czy uczestniczył Pan/Pani w imprezie, której motywem przewodnim jest kuchnia regionalna?
Jeśli TAK - prosze podać nazwę wydarzenia lub miejsce
TAK
NIE
13. Czy Pana/Pani zdaniem kuchnia regionalna oraz oparte na niej imprezy i szlaki kulinarne są walorem podnoszącym atrakcyjność turystyczną regionu?
TAK
NIE
14. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do produktów regionalnych ?
są to produkty trudno dostępne
są dostępne, ale w ograniczonej liczbie punktów sprzedaży
problemem nie jest ich dostępność, ale niepewność oryginalności produktu
są łatwo dostępne
nie potrafię ocenić
15. Czy zainteresowałaby Pana/Panią oferta podroży w celu poznawania dań i produktów kulinarnych połączona ze zwiedzaniem, poznaniem kultury i tradycji regionu?
TAK
NIE
16. który region polski wydaje się Panu/Pani najbardziej atrakcyjny kulinarnie?
Śląsk
Wielkopolska
Kujawy
Pomorze i Kaszub
Podlasie
Warmia i Mazury
Mazowsze
Małopolska
17. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
18. Wiek
do 18 lat
19-26 lat
27-40 lat
41-55 lat
powyżej 55 lat
19. miejsce zamieszkania:
wieś
miasto do 10 tysięcy mieszkańców
miasto od 10-50 tysięcy mieszkańców
miasto od 50-100 tysięcy mieszkańców
miasto od 100-500 tysięcy mieszkańcó
miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców
20. Województwo:
21. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie
wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .