Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Szkolenia pracowników

* 1. 1. 1. Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę szkolenia?
tak
nie
* 2. Kiedy ostatnio brał(a) Pan/Pani udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd?
Jeżeli wybrał/a Pan/ Pani odpowiedź e) proszę pominąć pytania z * (pytanie nr. 4, 13, 14, 15, 16, 17)
a) w zeszłym miesiącu
b) w ostatnim półroczu
c) w ostatnim roku
d) w ostatnich 3 latach
e) nie brałem udziału
* 3. W ilu szkoleniach brał(a) Pan/Pani udział w ciągu ostatniego roku?
Jeżeli wybrał/a Pan/ Pani odpowiedź a) proszę pominąć pytania z * (pytanie nr. 4, 13, 14, 15, 16, 17)
a) 0
b) 1
c) 1-3
d) 3-5
e) powyżej 5
4. Czy przeprowadzone szkolenia były dostosowane do Pana/Pani potrzeb? *
tak
nie
* 5. Proszę określić poziom swojej motywacji do podjęcia działań na rzecz swojego rozwoju zawodowego.
Bardzo wysokiWysokiŚredniNiskiBardzo niski
Bardzo wysokiWysokiŚredniNiskiBardzo niski
poziom motywacji
* 6. Co zwiększyłoby Pani/Pana motywację do udziału w szkoleniach?
a) szansa na awans
b) większe zarobki
c) ułatwienie pracy
d) inne (jakie?)
* 7. Jaki typ szkolenia byłby dla Pana/Pani najbardziej dogodny?
a) jednodniowe w siedzibie Urzędu
b) jednodniowe w siedzibie instytucji szkoleniowej
c) dwudniowe (wyjazdowe) w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym
d) wielodniowe kursy (wyjazdowe) w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym
e) wielodniowe kursy w siedzibie firmy szkoleniowej
f) inne (jakie?)
* 8. Jaka forma doskonalenia kompetencji odpowiadałaby Panu/Pani najlepiej?
a) studia podyplomowe,
b) kursy kwalifikacyjne,
c) kursy doskonalące,
d) szkolenia,
e) instruktaż w miejscu pracy,
f) samokształcenie,
* 9. Jaki tryb kursów/szkoleń preferowany byłby przez Pana/Panią?
a) w tygodniu w godzinach pracy
b) w tygodniu po godzinach pracy
c) w weekend
* 10. Jakie tematy szkoleń najbardziej byłyby dla Pana/ Pani odpowiednie?
a) szkolenia z zakresu zadań na zajmowanym stanowisku
b) Inteligencja emocjonalna (zarządzanie emocjami)
c) Coaching pewności siebie
d) Autoprezentacja (sztuka wystąpień publicznych)
e) Komunikacja interpersonalna (skuteczne porozumiewanie się)
f) Techniki radzenia sobie ze stresem
g) Umiejętności praktyczne (języki, programy komputerowe)
* 11. W jakim stopniu uważa Pan(i), że szkolenia pracowników w Urzędzie są ważne?
a) Bardzo ważne
b) ważne
c) Nie mam zdania
d) Mało ważne
e) W ogóle nieważne
* 12. Czy uważa Pan/Pani, że szkolenia w Urzędzie powinny być częściej przeprowadzane?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie wiem
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
13. Czy uważa Pan/Pani, że przeprowadzone szkolenia poprawiły efekty Pana/ Pani pracy (jakości, wydajności, oszczędności, itp.)? *
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie wiem
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
14. Jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności? *
a) zdecydowanie przydatne,
b) raczej przydatne,
c) trudno powiedzieć,
d) raczej nieprzydatne,
e) zdecydowanie nieprzydatne
15. Jakie czynniki wpłynęły na podjęcie decyzji o udziale w szkoleniu? *
a) Możliwość bezpłatnej nauki
b) Chęć rozwoju zawodowego
c) Chęć podniesienia posiadanych kwalifikacji
d) Chęć zmiany kwalifikacji/ zajmowanego stanowiska
e) Chęć nabycia nowych umiejętności
f) Zachęta przełożonego/pracodawcy
g) Przydatność w pracy zawodowej
h) Wymagania rynku pracy
i) Prestiż instytucji szkolącej
j) Reklama
k) Zachęta współpracowników/ znajomych
l) Inne (jakie?)
16. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu odbyte szkolenie/a spełniło/y Pani/Pana oczekiwania. *
Bardzo dobrzeDobrzeŚrednioWystarczającoNiewystarczająco
Bardzo dobrzeDobrzeŚrednioWystarczającoNiewystarczająco
poziom
17. Proszę zaznaczyć na skali, czy nabyte na szkoleniu kompetencje wykorzysta Pani/Pan w życiu zawodowym? *
Zdecydowanie takRaczej takTrudno powiedziećRaczej nieZdecydowanie nie
Zdecydowanie takRaczej takTrudno powiedziećRaczej nieZdecydowanie nie
poziom
* 18. wiek
a) poniżej 25 lat
b) 25-35 lat
c) 36-45 lat
d) 46-55 lat
e) powyżej 55 lat
* 19. płeć
kobieta
mężczyzna
* 20. wykształcenie
a) wyższe (inż., mgr)
b) wyższe niepełne (licencjat)
c) średnie zawodowe
d) średnie ogólnokształcące
e) zawodowe
f) podstawowe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .