Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Formularz zgłoszeniowy na kurs tutorski w Łodzi

1. DANE OSOBOWE i KONTAKTOWE
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania:
Adres e-mail
Numer telefonu
2. DANE ZAWODOWE
stanowisko:
miejsce pracy:
wykształcenie:
* 3. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mam możliwość zrealizowania praktyki tutorskiej w:
Cena kursu: 1190 zł. Wpis na listę uczestników odbywa się wypełnieniu zgłoszenia oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 390 zł, pozostałą kwotę należy wpłacić minimum na dwa dni przed rozpoczęciem kursu.
4. RATY
Jeśli Pani/Pan chce rozłożyć pozostałą kwotę na raty, prosimy o dodatkowe informacje: wysokość poszczególnych rat oraz termin spłaty.
Dane do przelewu:

Fundacja Kolegium Tutorów
al. Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław
numer konta: Raiffeisen Polbank 32 1750 0012 0000 0000 3604 3563

Informacja w tytule przelewu: imię i nazwisko + Kurs Tutorski 1. Stopnia, Łódź

Uwaga: Faktury dla uczestników zawierają dane z przelewu. Jeśli na fakturze mają być inne dane, prosimy o informację.


* 5. Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661, faktura elektroniczna zrównuje się prawnie z fakturą tradycyjną - papierową.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
* 6. Zgoda na przetwarzanie przez Fundację Kolegium Tutorów danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Kolegium Tutorów moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Kolegium Tutorów korespondencji związanej z moim udziałem w Kursie Tutorskim 1. st. drogą elektroniczną.
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .