Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla inwestorów LI

W imieniu Pomorskiego Instytutu im. Brunona Synaka serdecznie zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety, której wyniki pozwolą nam na przeprowadzenie analizy motywów i mechanizmów podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ankieta jest anonimowa.
1. W skali od 1 do 7 (gdzie 1= nieszczęśliwy, a 7= bardzo szczęśliwy) określ swoje zadowolenie z życia.
1234567
Odpowiedź
2. Poniżej podano różne przyczyny/powody, dla których ludzie podejmują konkretne decyzje inwestycyjne. Zaznacz na ile ważny jest dla Ciebie każdy z niżej wymienionych powodów.
Zwykle w ogóle nie ważneZwykle mało ważneZwykle średnio ważneZwykle ważneZwykle bardzo ważne
Rozumienie istoty działalności spółki, w którą inwestuję
Przyjemność pomnażania kapitału
Uczenie się czegoś nowego
Podążanie za większością (trendem rynku)
Możliwość współdecydowania o losach spółki w którą inwestuję
Chęć przynależności do elity
Ochrona kapitału przed utratą wartości
Zachowanie płynności kapitału
Emocje związane z podejmowaniem ryzyka
Poznawanie swoich słabości i ograniczeń
Dostęp do informacji o czynnikach kształtujących ryzyko
Zaspokajanie ciekawości jak zareaguje rynek
Poznawanie nowych branż i produktów
Możliwość odnoszenia sukcesów
Opinie innych osób
Przyjemność z gry, która wciąga
Potrzeba uznania i szacunku
Chęć bycia zamożnym
Przyjemność rywalizacji z innymi
Kreowanie swojego wizerunku jako doświadczonego inwestora
3. Co jest głównym źródłem informacji umożliwiającej Tobie na podjęcie trafnej decyzji inwestycyjnej
Analiza techniczna
Analiza fundamentalna
Rekomendacja analityków
Informacje przekazane przez spółkę w materiałach informacyjnych i w mediach
Opinie znajomych
Intuicja
4. Proszę wskazać preferowaną wartość jednorazowej inwestycji
do 10.000 zł
od 10.001 do 25.000 zł
od 25.001 do 50.000 zł
od 50.001 do 100.000 zł
od 100.001 do 250.000 zł
250.001 zł i więcej
5. Jakie instrumenty posiadasz w swoim portfelu (lub miałeś/-aś w ostatnich 12 miesiącach)?
Udziały lub akcje, które nie są notowane
Obligacje skarbu państwa
Akcje notowane na rynku NewConnect
Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (rynku regulowanym)
Obligacje notowane na rynku Catalyst
Obligacje korporacyjne, które nie są notowane
Akcje, które mają być wkrótce wprowadzone do obrotu giełdowego
Jednostki uczestnictwa/ certyfikaty inwestycyjne
Lokaty bankowe
6. Życie przedsiębiorstwa dzieli się na fazy, w których pojawiają się różne potrzeby finansowe i różne ryzyka, ale jednocześnie różne zwroty z zainwestowanego kapitału. W której fazie najchętniej zainwestujesz swoje prywatne pieniądze
finansowanie powstania (pomysłu) koncepcji biznesu (ang. seed financing)
finansowanie rozruchu nowej działalności (ang. start up financing)
finansowanie wczesnego etapu rozwoju (ang. early development financing)
finansowanie działalności w okresie ekspansji (ang. profitable, but cash poor)
finansowanie dojrzałych przedsiębiorstw o stabilnej pozycji rynkowej
Metryczka
7. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
8. Wiek
Do 24 lat
25 - 34
35- 44
45 -59
60 i więcej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .