Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta oceniająca szkolenia Justyna Bartosiewicz Rachunkowość w PES poziom zaawansowany 15.09.2017

* 1. Czy szkolenie spełniło Pana/i oczekiwania ?
Tak Nie
* 2. Jaki jest obecnie Pana/i poziom motywacji do udziału w szkoleniach o podobnej tematyce ?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 3. Jak ocenia Pan/i swój poziom kompetencji i umiejętności w obszarze szkolenia ?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 4. Jak Pan/i sądzi, w jakim stopniu przyda się Panu/i wiedza, którą zdobył Pan/i podczas szkolenia?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 5. Jak ocenia Pan/i wykładowcę/trenera pod względem:
- Znajomości tematu, przygotowanie merytoryczne
5
4
3
2
1
* 6. - Umiejętności przekazania treści
5
4
3
2
1
* 7. - Umiejętności stworzenia odpowiedniej atmosfery
5
4
3
2
1
* 8. - Umiejętności zaangażowania uczestników (np. poprzez dyskusje, ćwiczenia praktyczne)
5
4
3
2
1
* 9. - Stopnia realizacji programu
5
4
3
2
1
* 10. - Efektywności wykorzystanie czasu
5
4
3
2
1
* 11. - Jakości merytorycznej przygotowanych materiałów szkoleniowych
5
4
3
2
1
* 12. - Adekwatności udzielanych odpowiedzi
5
4
3
2
1
* 13. - Dostosowania do Pana/Pani oczekiwań
5
4
3
2
1
14. Uwagi:
* 15. Jak ocenia Pan/i organizację szkolenia, w szczególności:
Sposób przyjęcia i obsługa klienta
5
4
3
2
1
* 16. Jakość materiałów szkoleniowych
5
4
3
2
1
* 17. Poczęstunek
5
4
3
2
1
* 18. Warunki pracy – sala, komfort, sprzęt
5
4
3
2
1
19. Uwagi:
20. Które z zagadnień szkolenia odpowiadało Panu/Pani najbardziej?
21. Czego zabrakło Panu/i podczas szkolenia?
22. W jakim szkoleniu branżowym - zawodowym, niezbędnym do prowadzenia Pana/Pani Spółdzielni Socjalnej chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .