Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniach i udzielenie kilku informacji o systemie wynagradzania w Państwa firmie. Kwestionariusz tej ankiety jest narzędziem efektywnej realizacji wybranego przeze mnie tematu, a jego wyniki staną się źródłem informacji, które wykorzystam w pracy magisterskiej. Niniejsza ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane wyłącznie do mojej pracy dyplomowej. Odpowiadając na pytania proszę zaznaczyć jedną odpowiedź spośród propozycji lub więcej jeśli jest to zaznaczone w pytaniu. Proszę o uważne przeczytanie pytań i szczere odpowiedzi.

Jak system wynagradzania wpływa na motywację pracowników kopia

* 1. Z jakich składników składa się Pani/ Pana comiesięczne wynagrodzenie?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
wynagrodzenie podstawowe premia nagroda prowizja
* 2. Za najbardziej motywujące do pracy uważa Pani/ Pan?
wynagrodzenie podstawowe wynagrodzenie dodatkowe (premia, prowizja) świadczenia niefinansowe (np. laptop służbowy, samochód do prywatnego użytku, karta multisport)
* 3. Jak często Pani/ Pana wynagrodzenie jest podwyższane?
nigdy rzadziej niż raz w roku raz w roku dwa razy w roku częściej niż dwa razy w roku
* 4. Obecny poziom Pani/ Pana wynagrodzenia jest…?
zdecydowanie motywujący częściowo motywujący raczej motywujący zdecydowanie niemotywujący nie mam zdania
* 5. Całkowity poziom Pani/ Pana wynagrodzenia, w stosunku do oferowanego w innych firmach tej samej branży i na tym samym stanowisku jest…?
zdecydowanie niższy niewiele niższy niewiele wyższy zdecydowanie wyższy nie mam zdania
* 6. Zależność między płacą, a osiąganymi wynikami pracy ocenia Pani/ Pan jako:
satysfakcjonującą częściowo satysfakcjonującą zdecydowanie niesatysfakcjonującą nie mam zdania
* 7. Jak ważne są/ byłyby dla Pani/Pana świadczenia dodatkowe, jeśli można byłoby z nich skorzystać?
zupełnie niepotrzebnemało ważneważnebardzo ważne
opieka medyczna
karty multisport
samochód służbowy (także do celów prywatnych)
służbowy laptop, telefon
dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne
bony rabatowe na zakupy
fundusz socjalny (np. pożyczki o niskim oprocentowaniu, żłobki przy miejscu pracy)
* 8. Jakie świadczenia dodatkowe/ benefity Pani/ Pan otrzymuje?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
nie otrzymuję dodatkowych gratyfikacji laptop do prywatnego użytku samochód służbowy (także do własnego użytku) ryczałt na paliwo dofinansowanie do mieszkania dofinansowanie nauki (studia, kursy języków obcych i inne) karnety na basen, siłownię, imprezy kulturalne, itp.
* 9. Czy szukając pracy, zwraca Pani/ Pan uwagę na świadczenia dodatkowe jako elementy wynagrodzenia?
nie jest mi to obojętne zwracam uwagę, ale nie jest to elementem najważniejszym zawsze zwracam uwagę i odrzucam oferty pracy firmy, która takich świadczeń nie posiada
* 10. Jakie czynniki najbardziej motywują Panią/Pana do pracy?
(proszę o zaznaczenie dwóch odpowiedzi)
wysokość wynagrodzenia podstawowego premia
dodatkowe świadczenia (np. zniżki na zakupy, bony, samochód służbowy, laptop, itp.) dobra atmosfera w pracy
możliwość awansu możliwość rozwoju (np. udział w szkoleniach, dofinansowanie nauki)
bezpieczeństwo stabilnej pracy brak rywalizacji między pracownikami
dogodny czas pracy
* 11. Jakie czynniki najbardziej demotywują Panią/Pana do pracy?
(proszę o zaznaczenie dwóch odpowiedzi)
niskie wynagrodzenie podstawowe brak premii
brak dodatkowych świadczeń (typu: zniżki na zakupy, bony, samochód służbowy, laptop, itp.) brak możliwości awansu
mobbing i brak akceptacji przez pracowników wysoka kontrola przełożonego
rywalizacja między pracownikami brak dogodnego czasu pracy
złe warunki pracy
* 12. Czy jest Pani/ Pan zadowolona/y ze systemu wynagradzania w swojej firmie?
nie częściowo tak zdecydowanie tak
* 13. Płeć:
Kobieta Mężczyzna
* 14. Wiek:
18- 25 lat 26-40 lat 41-55 lat powyżej 55 lat
* 15. Staż pracy:
mniej niż 1 rok od 1 do 5 lat od 6 do 10 lat więcej niż 10 lat
Dziękuję!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .