Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

test

1. Jak ważne były dla Państwa poniższe czynniki, gdy decydowali się Państwo na odwiedzenie Targów?
5 - najważniejsze
1 - najmniej ważne
54321
Rozpoznawalność imprezy (np. reklama w prasie, w Googlach itp.)
Cena udziału w targach
Wielkość imprezy targowej
Pozycja imprezy na rynku
Renoma organizatora
Miasto, w którym odbywają się targi (Kraków)
Opinia innych i danej imprezie
międzynarodowy charakter imprezy
Okazja bezpośredniego spotkania z firmami
Imprezy towarzyszące (konferencje, eventy, gale, premiery, obecność celebrytów)
2. Proszę podać swój adres mailowy
3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9 w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz ich dalszego przetwarzania w celach statystycznych. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 – o Ochronie Danych Osobowych).

Administratorem danych osobowych są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9 , kod pocztowy: 31-586, NIP: 6761050090 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem KRS 0000192313. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie rejestracji są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych. Administrator danych oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje zbieranych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody samych Klientów.
Tak
Nie
4.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany wyżej adres mailowy materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Targi w Krakowie działalności gospodarczej (Ustawa z 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 – O świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną).
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .