Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Magisterka

* 1. Czy posiada Pan/i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
tak nie
* 2. Jaki posiada Pan/i stopień niepełnosprawności?
znaczny umiarkowany lekki
* 3. Czy zamieszkuje Pan/i z rodziną?
Tak Nie
* 4. Moje dochody miesięczne wynoszą
Do 500,00 zł 500,01 - 700 zł 700,01 - 900 zł 900,01 - 1100,00 zł 1100,01 - 1300,00 zł 1300,01 - 1500,00 zł Powyżej 1500,00 zł
* 5. Moją sytuację finansową oceniam
Bardzo dobrze Dobrze Raczej dobrze Raczej źle Źle Bardzo źle
* 6. Utrzymuję kontakty towarzyskie z:
Tylko rodziną Sąsiadami Osobami uczęszczającymi na zajęcia do ŚDS Rówieśnikami Nie utrzymuję z nikim kontaktów
* 7. Jak często kontaktuje się Pan/i z osobami wskazanymi powyżej?
Raz w tygodniu lub częściej Raz w miesiącu Raz w roku
* 8. Powodem dla którego uczęszczam do ŚDS jest
Możliwość kontaktu z innymi ludźmi Możliwość korzystania z opieki zdrowotnej Możliwość korzystania z terapii zajęciowej Wyjazdy poza miejsce zamieszkania Możliwość poznania i nauki nowych umiejętności
* 9. Oceniam że stan mojego zdrowia od kiedy uczęszczam na zajęcia do ośrodka:
Wyraźnie się poprawił Jest bez zmian Uległ pogorszeniu Trudno powiedzieć
* 10. Czy według Pana/i ŚDS wspiera swoich podopiecznych?
Tak Nie Trudno powiedzieć
* 11. Uczęszczanie na zajęcia do ŚDS jest dla mnie:
Ważne Mało ważne Nieważne
* 12. Jak bardzo jest Pan/i zadowolony/a z uczęszczania na zajęcia do ŚDS?
Jestem bardzo zadowolony/a Jestem zadowolony/a Raczej nie jestem zadowolony/a Nie jestem zadowolony/a
* 13. Płeć
Kobieta Mężczyzna
* 14. Wiek
* 15. Miejsce zamieszkania
Wieś Miasto do 10 tyś. Miasto powyżej 10 tyś.
* 16. Stan cywilny
Panna/Kawaler Mężatka/Żonaty Wdowa/Wdowiec Rozwódka/Rozwodnik
* 17. Wykształcenie
Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .