Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

BADANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

1. Czy jest pani informowana o
TAKNIE
zmianach w ofercie
zmianach w procesie
2. Jakie są przewagi
1
2
3
4
5