Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

LUBLIN 10-11.10.2017 "PRAWO BUDOWLANE. PROFESJONALNY URZĘDNIK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU"

1. Czy szkolenie spełniło Pana/i oczekiwania ?
tak nie
2. Jak ocenia Pan/i swój poziom kompetencji i umiejętności w obszarze szkolenia ?
Bardzo wysoki Raczej wysoki Przeciętny Raczej niski Bardzo niski
3. Jak Pan/i sądzi, w jakim stopniu przyda się Panu/i wiedza, którą zdobył Pan/i podczas szkolenia?
Bardzo wysoki Raczej wysoki Przeciętny Raczej niski Bardzo niski
4. Jak ocenia Pan/i trenerów pod względem:
54321
Znajomości tematu, przygotowanie merytoryczne
Umiejętności przekazania treści
Umiejętności stworzenia odpowiedniej atmosfery
Umiejętności zaangażowania uczestników (np. poprzez dyskusje, ćwiczenia praktyczne)
Stopnia realizacji programu
Efektywności wykorzystanie czasu
Jakości merytorycznej przygotowanych materiałów szkoleniowych
Adekwatności udzielanych odpowiedzi
Dostosowania do Pana/Pani oczekiwań
5. Uwagi:
6. Jak ocenia Pan/i organizację szkolenia, w szczególności:
54321
Sposób przyjęcia i obsługa klienta
Jakość materiałów szkoleniowych
Poczęstunek
Warunki pracy – sala, komfort, sprzęt
7. Uwagi:
8. Które z zagadnień szkolenia odpowiadało Panu/Pani najbardziej?
9. Czego zabrakło Panu/i podczas szkolenia?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .