Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Jakość życia u kobiet z problemem nietrzymania moczu w wieku pomiędzy 35 a 55 lat

Witam jestem magistrantką Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Uprzejmie proszę o wzięciu udziału w ankiecie na temat: "Jakość życia u kobiet z problemem nietrzymania moczu w wieku pomiędzy 35 a 55 lat". Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą jedynie do celów naukowych.

Prośbę swą kieruje do kobiet z problemem nietrzymania moczu w wieku 35-55.

Badanie polega na zaznaczeniu wybranej odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi ręcznie w zaznaczonym miejscu. Wypełnienie kwestionariusza ankiety jest traktowane jako zgoda na udział w badaniach.
1. Ile ma Pani lat?
2. Jaki jest Pani stan cywilny?
Panna
Mężatka
Wdowa
3. Jakie jest Pani wykształcenie ?
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe I stopnia
wyższe II stopnia
4. Gdzie Pani mieszka ?
w mieście do 30 tyś. mieszkańców
w mieście od 30 do 100 tyś. mieszkańców
w mieście powyżej 100 tyś. mieszkańców
na wsi
5. Czy pracuje Pani zawodowo?
tak
nie
6. Jeśli tak, czy wykonuje pani prace fizyczną?
tak
nie
7. Czy jest Pani otyła lub ma Pani problemy z nadwagą?
tak
nie
8. Czy problem z nietrzymaniem moczy występował w Pani rodzinie już wcześniej? (np. u mamy lub babci)
tak
nie
9. Czy i ile razy Pani rodziła?
nie
tak, 1 raz
tak, 2 razy
tak, 3 razy i więcej
10. Ile lat upłynęło od ostatniego porodu?
11. Proszę podać liczbę porodów, które odbyły się
A naturalnie, bez zastosowanie zabiegów medycznych
B naturalnie, z zastosowaniem próżnociągu
C naturalnie, z zastosowaniem kleszczy położniczych
D naturalnie, z zastosowaniem nacięcia krocza
E naturalnie, bez zabiegu nacięcia krocza
F poprzez cięcie cesarskie
12. Czy w okresie połogu ktoś pomagał pani w obowiązkach domowych?
tak
nie
13. Kiedy pojawił się u Pani problem z nietrzymaniem moczu?
1 po 1 porodzie
po 2 porodzie
po 3 lub kolejnym porodzie
14. Od jakiego czasu występuje u Pani problem z nietrzymaniem moczu?
1 poniżej 1 roku
2 od 1 do 2 lat
3) od 2 do 4 lat
4) od 4 do 6 lat
5) powyżej 6 lat
15. W jakich sytuacjach występuje u Pani wypływanie moczu? (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi)
w czasie leżenia
podczas chodzenia
podczas dźwigania
gdy kaszle/kicham
gdy wstaje z łóżka
podczas lekkich czynności fizycznych
podczas ciężkich czynności fizycznych
16. Czy korzysta Pani z toalety częściej niż 7 razy w ciągu dnia?
tak
nie
17. Czy wstaje Pani do toalety w nocy?
tak
nie
18. Jak w Pani ocenia nietrzymanie moczu wpływa na Pani jakość życia?
w znacznym stopniu
w niewielkim stopniu
wcale nie wpływa
19. Czy ten problem wpłynął na Pani jakość życia seksualnego?
tak
nie
20. Proszę zaznaczyć z jakiego rodzaju wypoczynku korzystała Pani przed pojawieniem się problemu z nietrzymaniem moczu a z jakiego korzysta Pani obecnie? (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi)
przedobecnie
kino, teatr itp.
basen
restauracja
siłownia, fitness
spotkania z rodziną
spotkania z przyjaciółmi
spacery
sport
21. Czy tak samo często jak wcześniej spotyka się Pani z rodziną/ przyjaciółmi?
tak
nie
22. Czy podejmuje Pani aktywność fizyczną (poza pracą zawodową) i czy podejmowała ją Pani przed zaistnieniem problemu z nietrzymaniem moczu ?
przedobecnie
tak
nie
23. Jakie sfery życia są najbardziej zaburzone przez nietrzymanie moczu?
1) rodzinna
2) społeczna
3) seksualna
4) zawodowa
5) żadna z powyższych
24. Czy odczuwa Pani lęk ?
tak
nie
25. Czy miewa Pani obniżony nastrój ?
tak
nie
26. Czy odczuwa Pani dyskomfort psychiczny?
tak
nie
27. Czy choruje Pani na depresje?
tak
nie
28. Jak często odczuwa Pani smutek?
1) bardzo często
2) często
3) czasami
4) rzadko
5) bardzo rzadko
29. Czy zgłosiła się Pani z problemem nietrzymania moczu do lekarza ?
tak
nie
30. Jeśli nie, dlaczego?
1) ponieważ wstydzę się tego problemu
2) ponieważ nie przeszkadza mi to w funkcjonowaniu
3) ponieważ nie miałam na to czasu
31. Jakiemu leczeniu się Pani poddała ?
1) operacyjnemu
2) Farmakologicznemu
3) ćwiczenia zachowawcze
32. Proszę zaznaczyć, czy stosuje/stosowała Pani któreś z poniższych metod leczenia?
1) ćwiczenia fizyczne  
2) trening pęcherza moczowego
3) elektrostymulacja mięśni dna miednicy  
4) stosowanie stożków pochwowych, krążków, kulek  
5) Technika sprzężenia zwrotnego (biofeedback)  
6) stymulacja magnetyczna
33. Czy wybraną metodę stosuje Pani regularnie?
tak
nie
Dziękuje za udział w ankiecie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance