Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta JST

1. Nazwa i adres Jednostki Samorządu Terytorialnego
2. Dane do kontaktu (e mail, telefon/fax)
3. Z którymi instytucjami z grona podmiotów ekonomii społecznej prowadziliście Państwo współpracę w 2016r.?
organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)
kościelne osoby prawne (parafie)
przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, spółki non profit)
podmioty reintegracyjne (centra i kluby reintegracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej)
4. Czy na podstawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r. zawarliście Państwo umowy na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ?
nie
tak
5. Czy roczny program współpracy z organizacjami pozarządowi na 2016r. zawiera zapisy dotyczące kupowania produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej poprzez stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych ?
nie
tak
6. Czy w ramach udzielonych w 2015r. zamówień publicznych zakupiliście Państwo produkty i usługi od przedsiębiorstw społecznych oraz NGO ?
nie
tak
7. Czy w ramach udzielonych w 2016r. zamówień publicznych zakupiliście Państwo produkty i usługi od przedsiębiorstw społecznych oraz NGO ?
nie
tak
8. Jakie to były organizacje od których zakupiliście Państwo produkty i usługi ?
Fundacja
Stowarzyszenie
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Centrum Integracji Społecznej
Spółdzielnia Socjalna
Spółka Non Profit
9. W 2016r. w jakich obszarach zleciliście Państwo (zarówno w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego jak i ustawy Prawo zamówień publicznych) podmiotom ekonomii społecznej zadania na realizację usług użyteczności publicznej:
pomocy społecznej
wspierania rodzin
niepełnosprawności
rynku pracy
10. Jaka była wartość zawartych umów ?
do 20 000 zł.
20 000 - 50 000 zł.
50 000 - 100 000 zł.
powyżej 100 000 zł.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .