Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta na temat Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora

1. W jakim mieście uczestniczysz w spotkaniu
Poznań
Gdańsk
Wrocław
Katowice
Kraków
Warszawa
Inne
2. Skąd dowiedziałeś się o Klubie
od innego nauczyciela
przez stronę internetową lub facebooka
z czasopisma MiniLO&Aniela
z innego źrodła
3. Od jak dawna jesteś w Klubie?
od ponad roku
6 - 12 miesięcy
2 - 6 miesięcy
poniżej 2 miesięcy
4. W ilu spotkaniach uczestniczyłeś
5 lub 4
3
2
uczestniczę w pierwszym spotkaniu
5. Czego najbardziej oczekujesz po spotkaniach Klubu
(skala 1-5, gdzie 5 to wartość najbardziej pożądana)
12345
poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ekologii/ochrony środowiska
wymiany doświadczeń między uczestnikami i prowadzącymi
inspiracji i pomysłów na prowadzenie zajęć
opracowywania gotowych scenariuszy zajęć podczas spotkań
informacji o konkursach, materiałów edukacyjnych
inne
6. Oceń poszczególne elementy i podziel się uwagami na temat spotkań, w których uczestniczyłaś/eś
(skala 1-5, gdzie 5 oznacza bardzo dobrze, 1 - źle)
Poruszany tematWykorzystane prezentacjeInne wykorzystane materiałyOgólne wrażenie po spokaniu
I Odpady
II Woda
III Bioróżnorodność
IV Edukacja globalna, a gospodarka odpadami
V Powietrze, zanieczyszczenie hałasem i światłem
7. Czy informacje zdobyte na spotkaniach Klubu oraz materiały dostępne na stronie przydają Ci się w pracy dydaktycznej i w życiu codziennym?
tak
nie
8. Jeśli tak podaj szacunkową liczbę osób, którym przekazujesz zdobytą w ramach Klubu wiedzę:
uczniowie - około
inni nauczyciele - około
pozostałe osoby - około
9. Jakie tematy Twoim zdanie warto poruszyć na następnych spotkaniach?
10. Jak oceniasz prowadzących spotkania w zakresie?
(skala 1-5, oceny mogą się powtarzać)
12345
przygotowanie merytoryczne
jasność przekazu i komunikacji
11. Czy często wchodzisz na stronę internetową Klubu www.ekoedukator.pl?
nie wchodzę lub rzadziej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
częściej niż raz w tygodniu
12. Jak ogólnie oceniasz stronę internetową Klubu?
12345
Ocena
13. Jak oceniasz materiały zawarte na stronie Klubu?
12345
Ocena
14. Czy śledzisz profil Klubu na facebooku?
tak
nie
15. Jak oceniasz profil Klubu na facebooku
12345
Ocena
16. Miejsce na Twoje uwagi dotyczące ankiety lub istotne informacje, którymi chcesz się podzielić z organizatorami Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance