Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu 2016 w Poznaniu - formularz Mentora

1. Jak ocenia Pani/Pan jakość Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu? (proszę ocenić w skali 1-5): 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - zadowalający, 4 –dobry, 5 – znakomity
1 2 3 4 5
2. Proszę wymienić Pani/Pana zdaniem 3 najmocniejsze strony Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu:
1
2
3
3. Jak ocenia Pani/Pan poszczególne elementy Programu (proszę ocenić w skali 1-5): 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
12345
Warsztaty merytoryczne
Sesje networkingowe
Koordynacja ze strony Fundacji (komunikacja, organizacja spotkań)
4. Jakie elementy Programu Mentoringowego zmieniłaby/łby Pani/Pan i w jaki sposób? Co w kolejnej edycji możemy zrobić lepiej?
5. Jak ocenia Pani/Pan współpracę z Mentee (motywacja, zaangażowanie, komunikacja, słowność) - proszę ocenić w skali 1-5: 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
1 2 3 4 5
6. Czy udział w roli Mentora Programu Fundacji Liderek Biznesu był dla Państwa satysfakcjonujący? 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 –niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
1 2 3 4 5
7. Co sprawiło Pani/ Panu największą osobistą satysfakcję w roli Mentora?
8. W jaki sposób zarekomendowałaby /-by Pani / Pan udział w Programie innym Mentorom?
9. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na wykorzystanie tej rekomendacji w naszych materiałach?
Tak
Nie
10. Planujemy uruchomienie Klubu Mentora Fundacji Liderek Biznesu – społeczności osób, które pełniły rolę Mentora w naszym Programie. Co w ramach takiego Klubu byłoby dla Pani / Pana szczególnie wartościowe?
Prosimy o zaznaczenie najciekawszych dla Pani / Pana punktów oraz podzielenie się innymi oczekiwaniami i sugestiami:
Uzyskanie dyplomu Mentora Fundacji Liderek Biznesu
Możliwość kontaktu z innymi członkami Klubu w ramach grupy na LinkedIn
Możliwość spotkań osobistych, networkingu
Warsztaty merytoryczne rozwijające kompetencje mentora
11. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan współtworzyć aktywność Klubu Mentora? Jeśli tak, w jakim zakresie? (prosimy o zaznaczenie):
Moderacja grupy na LinkedIn
Pisanie i/lub polecanie artykułów merytorycznych, dzielenie się inspiracjami
Prowadzenie sesji networkingowych
12. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a współtworzeniem aktywności Klubu Mentora - prosimy o podanie imienia i nazwiska


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .