Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Tatuaż - praca licencjacka

Witam!

Jestem studentką 3-go roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Piszę pracę licencjacką na temat Tatuażu.
Ankieta ma charakter anonimowy i posłuży wyłącznie celom badawczym. Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
* Czy posiada Pani/Pan tatuaż?
Tak
Nie
Jeśli nie, czy planuje Pani/Pan zrobienie sobie tatuażu?
Tak
Nie
* Czy można traktować tatuaż jako rodzaj sztuki?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Jak odbiera Pani/Pan osoby wytatuowane? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
są oryginalne
na pewno były karane lub mają problemy z prawem
poddają się obecnie panującym trendom
pokazują, że należą do jakiejś subkultury
chcą być zauważone
są uzależnione od tatuowania
chcą przekazać jakiś komunikat
* Czy tatuaż w jakiś sposób zmienia postrzeganie przez Panią/Pana nowo poznanej osoby?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* Czy ktoś z Pani/Pana bliskiego otoczenia posiada tautuaż?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance