Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Tworzenie koncepcji własnego życia a samoocena

Cześć!
Poniższe badanie jest przeprowadzane w ramach mojej pracy magisterskiej. Dotyczy, jak w tytule, tworzenia koncepcji własnego życia i samooceny.
Badanie zajmie Ci około 15-20 minut. Będę niezmiernie wdzięczna za jego wypełnienie ;)
Instrukcja
Poniżej znajdują się dwie listy wartości, każda ułożona w porządku alfabetycznym. Przy każdej wartości zamieszczono krótki opis. Twoim zadaniem będzie uszeregowanie wartości pod względem znaczenia (wagi), jakie mają dla Ciebie (jakie im przypisujesz), oddzielnie dla każdej z list. Przeanalizuj każdą z list i zastanów się w jakim stopniu każda z wartości może pełnić w Twoim życiu rolę drogowskazu. Zacznij od wyboru wartości najważniejszej dla Ciebie.

Po uszeregowaniu wszystkich wartości przejdź do drugiej listy. Nie spiesz się, pracuj uważnie i z namysłem. Możesz wrócić i zmienić kolejność, jeżeli rozmyślisz się, co do którejś ze swoich odpowiedzi. Uszeregowanie obu zbiorów wartości powinno dać dokładny obraz tego, co tak naprawdę Twoim zdaniem jest dla Ciebie ważne w życiu.
* 1. LISTA 1
Instrukcja
Poniżej znajdują się dwie listy wartości, każda ułożona w porządku alfabetycznym. Przy każdej wartości zamieszczono krótki opis. Twoim zadaniem będzie uszeregowanie wartości pod względem znaczenia (wagi), jakie mają dla Ciebie (jakie im przypisujesz), oddzielnie dla każdej z list. Przeanalizuj każdą z list i zastanów się w jakim stopniu każda z wartości może pełnić w Twoim życiu rolę drogowskazu. Zacznij od wyboru wartości najważniejszej dla Ciebie.

Po uszeregowaniu wszystkich wartości przejdź do drugiej listy. Nie spiesz się, pracuj uważnie i z namysłem. Możesz wrócić i zmienić kolejność, jeżeli rozmyślisz się, co do którejś ze swoich odpowiedzi. Uszeregowanie obu zbiorów wartości powinno dać dokładny obraz tego, co tak naprawdę Twoim zdaniem jest dla Ciebie ważne w życiu.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   bezpieczeństwo narodowe (zabezpieczenie przed atakiem)
 •   bezpieczeństwo rodziny (troska o bliskie osoby)
 •   dojrzała miłość (bliskość seksualna i duchowa)
 •   ekscytujące życie (życie pełne podniet, aktywne życie)
 •   mądrość (dojrzały stosunek do życia)
 •   poczucie dokonania czegoś (wniesienie trwałego wkładu)
 •   pokój na świecie (świat bez wojen i konfliktów)
 •   prawdziwa przyjaźń (bliskie związki z ludźmi)
 •   przyjemność (miłe, spokojne życie)
 •   równość (braterstwo i równe szanse dla wszystkich)
 •   szacunek dla samego siebie (poczucie własnej wartości)
 •   świat piękna (piękno przyrody i sztuka)
 •   uznanie społeczne (szacunek i podziw)
 •   wewnętrzna harmonia (brak konfliktów wewnętrznych)
 •   wolność (niezależność i swoboda wyboru)
 •   wygodne życie (dostatnie życie)
 •   zbawienie (bycie zbawionym; życie wieczne)
 •   zdrowie (dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne)
* 2. LISTA 2
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   ambitny (pracowity i z aspiracjami)
 •   czysty (schludny i zadbany)
 •   intelektualista (inteligentny i rozumny)
 •   kochający (serdeczny i czuły)
 •   kulturalny (uprzejmy i dobrze wychowany)
 •   logiczny (konsekwentny, rozsądny)
 •   lojalny (wierny przyjaciołom lub grupie)
 •   niezależny (samodzielny, samowystarczalny)
 •   o szerokich horyzontach (z otwartym umysłem)
 •   obdarzony wyobraźnią (śmiały, twórczy)
 •   odpowiedzialny (niezawodny i rzetelny)
 •   odważny (broniący własnych przekonań)
 •   opanowany (powściągliwy, zdyscyplinowany wewnętrznie)
 •   posłuszny (obowiązkowy, pełen szacunku)
 •   sprawny (kompetentny, skuteczny)
 •   uczciwy (szczery i prawdomówny)
 •   uczynny (działający na rzecz innych)
 •   wyrozumiały (skłonny przebaczać innym)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .