Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie obsługi klienta poprzez pracownika banku.

Prosimy o wypełnienie ankiety, która służy do badania jakości obsługi klienta przez pracownika banku w kontekście kredytu hipotecznego. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi.
1. Z jakiego rodzaju kredytu hipotecznego Pan/Pani korzysta?
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt na remont i rozbudowę
Kredyt na zakup działki budowlanej
Kredyt na zakup działki rolnej
Kredyt na zakup działki rekreacyjnej
Pożyczka hipoteczna
Innego
2. Na jaką kwotę został zaciągnięty kredyt?
do 50 000 zł 50 000 zł - 100 000 zł 100 001 zł - 200 000 zł 200 001 zł - 300 000 zł powyżej 300 000 zł
3. W jakim okresie został zaciągnięty kredyt hipoteczny?
do 2000 roku w okresie 2001 - 2005 w okresie 2006 - 2010 w okresie 2011 - 2016
4. Na jaki okres został zaciągnięty kredyt hipoteczny?
do 10 lat 11 - 20 lat 21 - 30 lat powyżej 30 lat
5. W jakiej walucie został zaciągnięty kredyt?
PLN
EUR
CHF
GBP
Innej
6. Kredyt został zaciągnięty?
Indywidualnie
Jako małżeństwo
Z poręczycielem
Z dwoma poręczycielami
7. Jakie zostało ustanowione oprocentowanie?
Stałe
Zmienne
8. Jaki sposób zabezpieczenia kredytu został zastosowany?
Pytanie wielokrotnego wyboru.
Hipoteka
Ubezpieczenie na życie umożliwiające terminową spłatę rat kredytu w przypadku np. śmierci głównego kredytobiorcy
Ubezpieczenie od utraty pracy
Ubezpieczenie kredytów hipotecznych innych niż złotówkowe chroniące kredytobiorcę przed wahaniami kursów walut
Ubezpieczenie od wartości nieruchomości
Poręcznie cywilne
Weksel in blanco
Inne
9. Jakie raty kredytu ustanowiono?
Stałe
Zmienne malejące
Zmienne rosnące
10. Który czynnik w największym stopniu zadecydował o wyborze oferty?
Pytanie wielokrotnego wyboru. Można wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.
Zaufanie do banku
Opinie innych kredytobiorców
Niskie oprocentowanie
Reklama banku
Bliskość jednostki danego banku od miejsca zamieszkania
Inne przyczyny
11. Jaki wpływ na zaciągnięcie kredytu w danym banku miała pozycja na rynku i renoma?
Miała duże znaczenie
Miała średnie znaczenie
Miała małe znaczenie
Nie miało to dla mnie znaczenia
12. Mając możliwość wyboru innych ofert, czy wybrałby/-aby Pan/Pani ponownie tę samą?
Tak, satysfakcjonuje mnie ten wybór
Nie, to był błąd
Nie, obecnie dostępne są korzystniejsze oferty
13. Decydując się na zaciągnięcie kredytu najważniejsze dla Pana/Pani było:
Uszereguj (od najważniejszej do najmniej ważnej cechy).
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Wielkości kredytu
  •   Wysokość miesięcznej raty
  •   Waluta, w której może być zaciągnięty kredyt
  •   Najniższe oprocentowanie
  •   Maksymalny okres kredytowania
14. Jakie bariery napotkał/-a Pan/Pani przy zaciągnięciu kredytu?
Pytanie wielokrotnego wyboru. Można wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi,
Duże formalności
Wysokie odsetki
Wysokie prowizje
Nieprofesjonalna obsługa
Nie napotkałem/-am żadnych barier
Inne
15. Jak ocenia Pan/Pani dopełnienie formalności związanych z zaciągnięciem kredytu?
Długotrwałe
Kłopotliwe
Przystępne
Proste i szybkie
Nie mam zdania
16. W którym banku został zaciągnięty kredyt hipoteczny?
PKO Bank Polski S.A.
Bank PEKAO S.A.
SGB Bank S.A.
Bank Millennium S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. Grupa Santander
Alior Bank S.A.
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Inny
17. Jak długo był/-a Pan/Pani klientem banku w momencie zaciągnięcia kredytu?
Krócej niż 1 rok 1 - 2 lat 3 - 5 lat Dłużej niż 5 lat
18. Jak ocenia Pan/Pani obsługę klienta w banku?
Oceń według skali (1 oznacza - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony).
12345
Jakość obsługi klienta
Prostota procedur
Łatwość otrzymywania produktów
Atrakcyjność ofert promocyjnych
Czas oczekiwania
Możliwość uzyskania rzetelnych informacji
Jakość strony internetowej
19. Jak ocenia Pan/Pani personel banku, w którym został zaciągnięty kredyt?
Oceń według skali (1 oznacza - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony).
12345
Kompetentny
Życzliwy
Zaangażowany
Cierpliwy
Pomocny
20. Czy jest Pan/Pani zadowolona z obsługi klienta przez bank?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej nie
Nie
Nie mam zdania
21. Czy według Pana/Pani wybrany bank jest wiarygodny dla klienta?
Zdecydowanie Tak
Tak
Raczej nie
Nie
Nie mam zdania
22. Ogólny poziom zadowolenia ze współpracy z bankiem ocenia Pan/Pani na:
Bardzo satysfakcjonujący
Satysfakcjonujący
Średnio satysfakcjonujący
Bardzo niesatysfakcjonujący
METRYCZKA
Pytania dotyczą okresu, w którym został zaciągnięty kredyt.
23. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
24. Wiek:
18-25 lat 25-30 lat 31-40 lat Powyżej 40 lat
25. Stan cywilny
Panna/Kawaler
Zamężna/Żonaty
Rozwiedziona/Rozwiedziony
Wdowa/Wdowiec
W separacji
26. Wykształcenie:
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
27. Miejsce zamieszkania:
Wieś Miasto do 10 000 mieszkańców Miasto od 10 001 do 50 000 mieszkańców Miasto od 50 001 do 100 000 mieszkańców Miasto od 100 001 do 200 000 mieszkańców Miasto powyżej 200 000 mieszkańców
28. Dochód netto na członka rodziny
Poniżej 2 000 zł 2 001-3 000 zł 3 001-4 000 zł Powyżej 4 000 zł
29. Sytuacja zawodowa:
Student/Uczeń
Bezrobotny
Pracownik ze stażem do 5 lat
Pracownik ze stażem 5-10 lat
Pracownik ze stażem powyżej 10 lat
Emeryt/Rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .