Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Przepływ informacji w przedsiębiorstwie budowlanym

1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek:
20-25 lat
26-30 lat
31-35 lat
36-40 lat
41-45 lat
46-50 lat
51-55 lat
3. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
4. Staż pracy:
Mniej niż 1 rok
1-3 lata
3-6 lat
więcej niż 6 lat
5. Zajmowane stanowisko w strukturze organizacyjnej firmy:
Pracownik fizyczny
Pracownik budowy niższego szczebla (np.: inżynier budowy)
Pracownik budowy wyższego szczebla (np.: kierownik budowy)
Pracownik biurowy niższego szczebla działu technicznego (np.: kosztorysant, projektant, oferent)
Pracownik biurowy wyższego szczebla działu technicznego (np.: dyrektor działu)
Pracownik biurowy niższego szczebla (dział inny niż techniczny)
Pracownik biurowy wyższego szczebla (dział inny niż techniczny)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance