Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Perswazja w reklamie

Jestem studentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Zarządzanie (specjalność Marketing i zarządzanie sprzedażą). Celem tej ankiety jest zbadanie świadomości na temat manipulacji i jej technik wykorzystywanych w kontakcie z klientem. Badania są anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Będę bardzo wdzięczna, jeśli poświęci Pan/Pani kilka minut na wypełnienie kwestionariusza.

Dziękuję !
* 1. Czym jest dla Pana/Pani zjawisko perswazji w reklamie telewizyjnej?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
Jawne nakłanianie odbiorcy do konkretnego działania
Ukryte nakłanianie odbiorcy do konkretnego działania
Nie mam pojęcia
2. Czy kiedykolwiek dokonała Pani/ Pan zakupu produktu/usługi pod wpływem reklamy?
Tak
Nie
Nie pamiętam
* 3. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pan/Pani się najbardziej identyfikuje
Zdecydowanie takRaczej takRaczej nieZdecydowanie nieNie mam zdania
Reklama nie wpływa na moją decyzję
Zdarza mi się kupić produkty reklamowane, jednak to nie reklama wpływa na moją decyzję
Reklamowane produkty kupuję po zweryfikowaniu innych ofert
Często kupuję reklamowane produkty
Bardzo często kupuję reklamowane produkty, uważam że są one lepszej jakości niż produkty niereklamowane
Nie zwróciłem/am na to uwagi
* 4. Jaki produkt kupił/a Pan/Pani pod wpływem reklamy?
Proszę wpisać markę

Można wybrać kilka odpowiedzi
żywność
RTV
AGD
usługi
chemia gospodarcza
kosmetyk
samochód
* 5. Czy uważa Pan/Pani, że reklama jest formą manipulacji?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
* 6. W jaki sposób, broni się Pan/pani przed zjawiskiem manipulacji widzianym w reklamie telewizyjnej?
Nie kupuję produktów pod wpływem reklamy
Podchodzę do tego z rozsądkiem
Nie wierzę reklamom
* 7. Czy uważa Pan/Pani, że firmy reklamujące swoje produkty często manipulują Tobą?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
* 8. Czy uważa Pan/Pani, że przedstawiciel handlowy/sprzedawca używa manipulacji, aby sprzedać swoje produkty?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
* 9. Zaznacz znane Panu/Pani reguły wywierania wpływu używane przez sprzedawców
Kiedy sprzedawcy robią coś dla nas, czujemy silną potrzebę, wręcz przymus, odwdzięczenia się za ich przysługę, np. wszelkie darmowe próbki (np. kosmetyków, kawy, fragmenty e-booków itp.); degustacje;
Sprzedawcy angażują w coś konsumentów, wiedząc że będą kontynuować to działanie, ponieważ chcę być postrzegani jako osoby konsekwentne, np. darmowe próbki produktów (korzystałem z produktu X, to będę korzystał z niego dalej)
Jeżeli inni ludzie postępują w dany sposób, to oznacza to że ten sposób jest właściwy i my jako konsumenci również tak postąpimy w ten sam sposób. np.: „wszyscy mają mambę – mam i ja”
Sprzedawcy wzbudzają w kimś sympatię starając się wpłynąć na tą osobę. Może to być posłużenie się uśmiechem, wdziękiem osobistym, upodobnieniem do drugiej osoby, komplementem, itp., np. atrakcyjne hostessy
Ekspertów i ich wiedzę chętnie traktujemy jako pewne i niezawodne źródło, np. w reklamach leków często przedstawiani są lekarze
Przedsiębiorstwa ukazują pewną rzecz/przysługę dostępną tylko przez pewien okres czasu. Jeżeli coś jest rzadkie lub trudno osiągalne, to pewnie jest dobre - oferta last minute, edycja limitowana
* 10. Gdzie najczęściej spotyka się Pan/Pani z reklamą?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
W radiu
W telewizji
W Internecie
W prasie
Na ulicy
* 11. Jaki jest stosunek Pana/Pani do reklam?
Jestem nimi zainteresowany/a
Nudzą mnie
Drażnią mnie
Są ciekawe i dowcipne
Uwielbiam je
* 12. Jaki element reklamy najbardziej przyciąga Pana/Pani uwagę?
Język reklamy
Dźwięk
Obraz
Produkt
Postacie
* 13. Proszę podać przykład reklamy (marki/produktu) widzianej ostatnio i krótko ją opisać
14. Co szczególnie zwróciło Pana/Pani uwagę?
* 15. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Zgadzam sięNie zgadzam się
Reklama stanowi rzetelne źródło informacji na temat reklamowanego produktu, dostarcza wyczerpujących informacji na temat właściwości i cech produktów lub usług, tym samym pomagając w wyborze produktów, które warto kupić.
Reklama gra na uczuciach odbiorców i nadużywa ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Wykorzystanie obecności dzieci lub zwierząt wpływa na decyzje zakupowe odbiorców.
Reklamy kierowane do dzieci wykorzystują ich łatwowierność i powodują wymuszanie na rodzicach zakupu danego produktu.
Reklama uczy o otaczającym nas świecie, można się dowiedzieć z niej coś ciekawego, podaje fakty, pokazuje ciekawe miejsca.
Reklamy wywołują emocje (np. strach, rozczulenie), pod wpływem których reklamowany produkt został kupiony.
Reklama manipuluje odbiorcą w celu nakłonienia go do zakupu, wykorzystując niemoralne metody perswazji.
Bez skutecznej reklamy, nie byłoby handlu, sprzedaży no i najważniejszego – zysku.
Reklama pomaga budować poczucie własnej wartości i pomaga spojrzeć na siebie oczami innych.
Reklama robi wrażenie, pobudza do myślenia i refleksji.
* 16. Jakich treści według Pana/Pani jest za dużo w reklamach?
Erotyzmu
Kłamstwa
Humoru
Przemocy
Dyskryminacji
Stereotypów
Inne
17. Jeśli wybrał/a Pan/Pani odpowiedź "inne" w powyższym pytaniu, proszę wymienić treści, których jest za dużo w reklamach
* 18. Proszę zaznaczyć emocje towarzyszące po zobaczeniu powyższych reklam
Jest inna niż wszystkie, przyciąga uwagę. Wywołuje u mnie pozytywne emocje i zachęca do zakupu.Jest niezgodna z moim systemem wartości, narusza granice dobrego smaku i etyki, zniechęca do zakupu.Nie mam zdania
Reklama rajstop Adrian
Reklama czekolady Alpen Gold
Reklama bielizny Calvin Klein
Reklama samochodu Hyundai Veloster ( stworzona na wzór horroru - motyw śmierci)
Reklama odzieży Vistula
Reklama DOVE
Reklama Coca-Cola
* 19. Proszę zaznaczyć płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 20. Proszę wybrać poziom swojego wykształcenia
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 21. Proszę wpisać nazwę miejscowości, w której Pan/Pani mieszka
* 22. Proszę zaznaczyć swój przedział wiekowy
18-21
22-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 i więcej
* 23. Stan cywilny
Kawaler/Panna
Zamężny/Zamężna
Rozwodnik/Rozwódka
Wdowiec/Wdowa
* 24. Proszę określić Pański dochód
brak
poniżej średniej krajowej
średnia krajowa
powyżej średniej krajowej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .