Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji Urząd Gminy Zbrosławice

* 1. Płeć
1. Kobieta
2. Mężczyzna
* 2. Wiek
1. Poniżej 30 lat
2. Między 30 a 40 lat
3. Między 40 a 50 lat
4. Powyżej 50 lat
* 3. Czy znane są Panu/Pani dokumenty Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz ich założenia?
Tak
Wiem, że takie dokumenty istnieją ale nie znam ich założeń
Nie
* 4. Proszę w skali od 1 do 10 ocenić bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez zakład.
liczba 1 to ocena wyrażająca opinie iż dane nie są zabezpieczone, zaś liczba 10 że dane są całkowicie zabezpieczone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* 5. Ile loginów i haseł wykorzystuje Pan/Pani podczas pracy z oprogramowaniem zakładu?
1
2
3
4
5
6
wiecej
* 6. Które z wyszczególnionych w punktach a-e rozwiązań ( proszę wybrać maksymalnie 2) ułatwiłyby Państwu prace?
jednokrotne logowanie do wszystkich systemów
logowanie do wszystkich systemów jednym loginem i hasłem
stosowany sposób logowania jest optymalny
zastosowanie przy logowaniu kart kryptograficznych
zastosowanie przy logowaniu technik biometrycznych
* 7. Czy zdarzyło się Panu/Pani wykorzystywać loginy innych użytkowników?
tak
nie
sporadycznie
* 8. Czy użyczanie loginów innym pracownikom jest Pana/Pani opinii: ?
naganne
dopuszczalne
dopuszczalne w szczególnych wypadkach
* 9. Czy wyszczególnione w punktach a-f czynniki, związane z bezpieczeństwem informacji, są dla Pani/Pana znaczącym utrudnieniem w pracy?
proszę zaznaczyć w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest najwyższym wskaźnikiem utrudnienia
12345678910
długość hasła
złożoność hasła
ilość haseł
konieczność okresowej zmiany haseł
automatyczne wylogowanie
ograniczenia związane z dostępem internetu
* 10. Proszę przyporządkować rangę dla niżej wymienionych, najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa informacji w Pana/Pani miejscu pracy.
proszę zaznaczyć w skali od 1 do 9, gdzie 1 jest najwyższe zagrożenie
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   awarie sieci elektrycznej
  •   awarie sprzętu
  •   fizyczna kradzież dokumentów
  •   kradzieże sprzętu
  •   pomyłki użytkowników systemu informatycznego
  •   pożar, zalanie, inne zdarzenia losowe
  •   wirusy
  •   włamania do systemu informatycznego
  •   wyłudzanie informacji
* 11. Które spośród wymienionych działań należy podjąć w zakresie poprawy bezpieczeństwa informacji w Pana/Pani zakładzie?
cykliczne szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji
stosowanie nowszych systemów bezpieczeństwa informacji ( doskonalszych oprogramowań)
stosowanie się do przyjętych procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji
adekwatne do potrzeb bezpieczeństwa informacji przystosowanie pomieszczeń dla poszczególnych stanowisk pracy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .