Kontakt
Ukończono 0%

Ocena jakości świadczonych usług w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną Wspólnoty Koralowa 13.

A. Poziom obsługi mieszkańca
(godziny otwarcia biura Zarządcy, uprzejmość, życzliwość, dostępność, chęć udzielenia informacji dotyczących usług, praw i obowiązków, wyjaśniania procedur przez pracowników).
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Przeciętnie (2)
Niedostatecznie (0)
Negatywnie (-1)
B. Wiedza i kompetencja
Zarządca i jego pracownicy są fachowo przygotowani oraz mają niezbędną wiedzę merytoryczną do świadczenia usługi zarządzania.
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Przeciętnie, ani dobrze ani źle (2)
Niedostatecznie (0)
Negatywnie (-1)
C. Odpowiedzialność
Zarządca i jego pracownicy przestrzegają umówionych ze Wspólnotą terminów działań.
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Przeciętnie,ani dobrze ani źle (2)
Niedostatecznie (0)
Negatywnie (-1)
D. Niezawodność (solidność)
Zarządca codziennie utrzymuje standard usług, dotrzymuje obietnic i wykonuje rzetelnie swoje działania.
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Przeciętnie, ani dobrze ani źle (2)
Niedostatecznie (0)
Negatywnie (-1)
E. Wiarygodność
Mieszkańcy Wspólnoty uznają, że Zarządca jest prawdomówny, zaangażowany i troszczy się o zarządzany budynek.
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Przeciętnie, ani dobrze ani źle (2)
Niedostatecznie (0)
Negatywnie (-1)
F. Termin zebrań Wspólnoty, pora dnia, dzień tygodnia.
Bardzo dobry (5)
Dobry (4)
Ani dobry ani zły (2)
Niedobry (0)
G. Jakość organizacji zebrań Wspólnoty.
Bardzo dobrze (5)Dobrze (4)Przeciętnie, ani dobrze ani źle (2)Niedostatecznie (0)Negatywnie (-1)
Informacje o zebraniach (czy docierają z wyprzedzeniem i są wystarczające)
Miejsce zebrania wspólnoty (dostępność lokalizacji i wygoda)
Jakość otrzymywanych materiałów (czy zawierają wszystkie interesujące informacje)
Sposób prowadzenia zebrań (sprawność, komunikatywność, fachowość prowadzącego
H. Jak często powinny odbywać się zebrania Wspólnoty mieszkańców z Zarządcą?
Dwa razy w roku
Raz w roku
Kwartalnie
Raz w miesiącu
Inny
<hr> <center>Wspólnota Koralowa 13</center>


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .