Ukończono 0%

Badanie wizerunkowe

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest uzyskanie informacji na temat wizerunku, jaką ma McDonald’s wśród studentów.
Kwestionariusz ma charakter anonimowy. Zebrane w ten sposób dane pomogą nam w sformułowaniu wniosków, które zostaną zawarte w raporcie. Z uwagi na chęć przedstawienia wiarygodnych i rzetelnych informacji, prosimy o udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

Dziękujemy!
* 1. Płeć:
kobieta mężyczyzna
* 2. Miejsce pochodzenia:
* 3. Rok studiów:
I rok I stopnia
II rok I stopnia
III rok I stopnia
I rok II stopnia
II rok II stopnia
* 4. Tryb studiów:
stacjonarne zaoczne wieczorowe
* 5. Obecnie mieszkasz:
sam
ze współlokatorem/współlokatorami
z chłopakiem/dziewczyną
z rodzicami
z rodzeństwem
inne
* 6. Ile wynosi Twój miesięczny dochód do dyspozycji, przeznaczany na konsumpcję?
do 200 zł
do 500 zł
do 1000 zł
do 1500 zł
powyżej 1500 zł
* 7. Jak często korzystasz z restauracji McDonald’s?

kilka razy w tygodniu
raz na tydzień
raz na 2 tygodnie
raz na miesiąc
rzadziej niż raz w miesiącu
rzadziej niż raz na 3 miesiące
nigdy
* 8. Proszę wskazać cechy restauracji McDonalds zgodnie ze swoimi przekonaniami:
1234567
Niskie - Wysokie ceny
Niska - Wysoka jakość posiłków
Niski - Wysoki standard lokali
Nieprzyjazny - Przyjazny personel
Małe - Duże zatłoczenie restauracji
Krótki - Długi czas oczekiwania
Niskie zadowolenie i wygoda typowej wizyty - Wysokie zadowolenie i wygoda typowej wizyty


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .