Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Czas wolny

Kwestionariusz dotyczy badań czasu wolnego użytwkoników grupy Aktywny Kraków na portalu społecznościowym Facebook. Badanie to jest realizowane w ramach ćwiczeń z przedmiotu "Pedagogika czasu wolnego” na AWF w Krakowie (Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki) ma charakter anonimowy i zostanie wykorzystywane w celach akademickich. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi. Z góry DZIĘKUJĘ za poświęcony czas i wypełnienie kwestionariusza. Proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
1. Jak rozumie Pan/i czas wolny?
2. Uważam, że w pełni wykorzystuję swój czas wolny:
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
3. Wymień czynności/aktywności, które wykonujesz podczas czasu wolnego:
Wymień co najmniej 5
4. Co jest dla Pana/i najważniejsze podczas spędzania czasu wolnego?
( przypisz wagi od 1 do 5 do poszczególnych punktów gdzie 1 – najniższa, a 5- najwyższa )
12345
wypoczynek
rozwijanie pasji
spędzanie czasu z innymi
inne (jakie?) ................................
5. Proszę ocenić jak dużo czasu wolnego posiada Pan/i w poszczególne dni tygodnia
( przypisz wagi od 1 do 5 do poszczególnych punktów gdzie 1 - 00:00-00:59 min , 2 - 01:00 -
01:59 godziny, 3 - 02:00-02:59 godziny, 4 - 03:00-04:59 godziny, 5 - 05:00 i więcej )
12345
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
6. Uważam, że młodzi ludzie mają coraz mniej czasu wolnego
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
nie mam zdania
raczej się zgadzam
zgadzam się
7. Proszę zaznaczyć preferowane przez Pana/ią formy spędzania czasu wolnego
czytelnictwo prasy
czytelnictwo książek
kino
teatr, opera
muzeum, wystawa
działalność w organizacjach świeckich i religijnych
oglądanie imprez sportowych
dyskoteki
życie towarzyskie
rozmowy z członkami rodziny
uprawianie sportu, trenowanie
spacery
nic nie robienie
oglądanie TV
surfowanie w Internecie
słuchanie radia
wycieczki turystyczno-krajoznawcze
hobby
dokształcanie się
8. Jak chciałby/łaby Pan/i spędzać swój czas wolny?
Metryczka
9. Płeć:
mężczyzna
kobieta
10. Wiek:
18-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 i wiecej
11. Miejsce pochodzenia
wieś
miasto do 50 tyś. mieszkańców
miasto do 100 tyś. mieszkańców
miasto do 500 tyś. mieszkańców
miasto powyżej 500 tyś. mieszkańców
12. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie
wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .