Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Opinia nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat dzieci autystycznych.

Drodzy Nauczyciele!
Jestem studentką II roku pedagogika wczesnoszkolnej i przedszkolnej studiów drugiego stopnia w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prowadzę badania w ramach pracy magisterskiej dotyczące opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec dzieci autystycznych. Zwracam się z ogromną prośbą do Państwa o rzetelne wypełnienie ankiety. Badanie jest anonimowe, wszelkie informacje oraz wyniki przeznaczone są wyłącznie do celów naukowych.
Dziękuję za poświęcony mi czas.
Kamila Pupko
* 1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek:
wczesna dorosłość ( 25 - 35 lat)
średnia dorosłość ( 35- 60 lat)
późna dorosłość ( 55 - 66 lat)
* 3. Jaki posiada Pan/Pani stopień awansu zawodowego?
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
* 4. Proszę określić swój staż pracy jako nauczyciel przedszkola.
do 5 lat
6 - 10 lat
11 - 15 lat
* 5. Jaką specjalizację Pan/Pani posiada?
nauczyciel wychowania przedszkolnego
logopeda
psycholog
pedagog
nauczyciel katecheta
* 6. Czy miał(a) Pan/Pani kiedykolwiek kontakt z dzieckiem autystycznym? Jeśli tak, proszę wskazać okoliczności:
nie
* 7. Czy obecnie ma Pan/Pani kontakt z dzieckiem autystycznym?(proszę określić okoliczności)
nie
Poniższe pytania dotyczą Państwa, którzy mieli/mają kontakt z dzieckiem autystycznym.
* 8. Proszę określić poziom swojej wiedzy dotyczącej zjawiska autyzmu.
wysoki
średni
niski
nie posiadam wiedzy na ten temat
* 9. Czy stara się Pan/Pani samodzielnie zdobywać wiedzę na ten temat?
tak
nie
* 10. Skąd pozyskuje Pan/Pani wiedzę na temat zjawiska autyzmu
internet
biblioteka
telewizja
* 11. Jakie reakcje wywołuje u Pana/Pani dziecko z autyzmem?
zainteresowanie
współczucie
niepokój
lęk
nie wywołuje reakcji
* 12. Jakie według Pana/Pani są główne przyczyny autyzmu?
defekt genetyczny
zaburzenia metaboliczne
choroby i urazy w trakcie ciąży
zaburzenia psychiczne
* 13. Proszę wskazać sfery funkcjonowania dziecka, które według Pana/Pani ulegają zaburzeniom w wyniku autyzmu.
zachowanie
komunikowanie się
interakcje społeczne
wymowa
funkcje intelektualne
sprawność fizyczna
14. Jakie metody terapii stosuje Pani/Pan w pracy z dzieckiem autystycznym:
muzykoterapia
metoda Weroniki Sherbone
metoda Marianny i Christhopera Knillów
metoda interakcji sensorycznej
terapia behawioralna
* 15. Jakie według Pani/Pana są główne trudności związane z edukacją i wychowaniem dziecka autystycznego:
agresja
autoagresja
wycofanie się
zaburzenia uwagi
zaburzenia kojarzenia
zaburzenia porozumiewania się
* 16. W jakich obszarach według Pana/Pani autyzm zaburza zdobywanie przez dziecko samodzielności?
* 17. Z jakimi oczekiwaniami rodziców dzieci autystycznych wobec instytucji przedszkolnej spotkał(a) się Pan/Pani?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .