Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kwestionariusz ankiety

1. Jak często uczęszcza Pan(i) do Domu Seniora?
kilka razy w miesiącu
raz w tygodniu
2 – 3 razy w tygodniu
codziennie
2. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o możliwości uczęszczania do Domu Seniora?
z prasy
od znajomej/znajomego/kogoś z rodziny
od pracownika MOPS-u
3. Czy jest Pan(i) zadowolona z uczęszczania do Domu Seniora?
tak
nie
trudno powiedzieć
4. Czy placówka organizuje zajęcia ruchowe, w których może Pan(i) brać udział?
tak
nie
5. Czy korzysta Pan(i) z zajęć ruchowych oferowanych przez placówkę?
tak
nie
6. Proszę zaznaczyć, w których zajęciach najchętniej bierze Pan(i) udział (maksymalnie 2 odpowiedzi):
zajęcia na basenie (aqua aerobik, pływanie)
gimnastyka
nordic – walking
spacery
ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych (bieżnia, rower stacjonarny)
nie biorę udziału w zajęciach ruchowych
7. Czy placówka organizuje uroczyste obchody różnych świąt (np. urodziny, spotkanie opłatkowe)?
tak
nie
8. Które z niżej wymienionych spotkań okolicznościowych jest najbardziej uroczyście obchodzone w Domu Seniora? (maksymalnie 4 odpowiedzi)
imieniny
urodziny
Wigilia (spotkanie opłatkowe)
Dzień Babci i Dziadka
Ostatki
Sylwester
Tłusty Czwartek
Śniadanie Wielkanocne
Walentynki
Zabawa Karnawałowa
Mikołajki
żadne z powyższych
9. Jak chętnie bierze Pan(i) udział w uroczystym obchodzeniu wyżej wymienionych okazji?
bardzo chętnie
raczej chętnie (ze średnią chęcią)
niechętnie
nie biorę udziału
10. Co daje Panu/Pani uczestnictwo we wspólnym obchodzeniu świąt i uroczystości?
czuję przynależność do grupy
nie czuję się osamotniony/osamotniona
mogę zrobić coś dla innych, czuję się potrzebny/potrzebna (np. przygotować jakieś danie z okazji święta)
integruję się z grupą
mogę pokazać innym swoje umiejętności i ukryte talenty
11. Czy placówka organizuje wyjścia lub wyjazdy turystyczno-kulturalne (np. kino, teatr, zwiedzanie ciekawych miejsc), w których może Pan(i) brać udział?
tak
nie
12. Czy bierze Pan(i) udział w wyjściach i wyjazdach turystyczno-kulturalnych, organizowanych przez placówkę?
tak
nie
13. Proszę zaznaczyć, w których poniżej wymienionych wyjść/wyjazdów najchętniej Pan(i) uczestniczy? (maksymalnie 3 odpowiedzi)
kino
teatr
opera
muzeum
koncert
wycieczka krajoznawcza
piknik poza miastem
wyjazd o charakterze religijnym (np. pielgrzymka)
nie biorę udziału w takich wyjściach
14. Jak często Pana/Pani zdaniem organizowane są tego rodzaju wyjścia i wyjazdy?
bardzo często
raczej często
raczej rzadko
zdecydowanie za rzadko
15. Czy działa Pan(i) w jakiejś organizacji społecznej, wolontariacie, kole zainteresowań, działa na rzecz parafii, praw zwierząt, itp. ?
tak
nie
16. Proszę określić, z których niżej wymienionych urządzeń lub usług korzysta Pan(i) na co dzień? (dowolna ilość odpowiedzi)
telefon komórkowy
komputer stacjonarny/laptop
połączenie z Internetem (proszę dodatkowo odpowiedzieć na pytania nr 17 i 18)
nie korzystam z żadnego z powyższych (proszę przejść do pytania nr 19)
17. Proszę określić, ile orientacyjnie czasu poświęca Pan(i) na korzystanie z Internetu ?
do pół godziny
około godzinę
2 – 3 godziny
ponad 3 godziny
18. Proszę zaznaczyć, co potrafi Pan(i) najsprawniej zrobić za pomocą Internetu? (maksymalnie 2 odpowiedzi)
wysyłać/odbierać wiadomości za pomocą poczty elektronicznej (e-mail)
korzystać z bankowości internetowej (np. zrobić przelew)
dokonywać zakupów przez Internet
korzystać z serwisów społecznościowych (np. Facebook)
przeglądać wiadomości, sprawdzać pogodę, itp.
oglądać filmy i seriale, słuchać muzyki
19. Czy obecnie pracuje Pan(i) zawodowo?
tak
nie
20. Czy placówka organizuje kursy lub szkolenia, dzięki którym mógłby Pan/mogłaby Pani uzyskać kwalifikacje do podjęcia dodatkowej pracy?
tak
nie
nie wiem
21. Czy chciałby Pan/chciałaby Pani być jeszcze aktywny/aktywna zawodowo (np. dorabiać sobie pracując w niepełnym wymiarze godzin) ?
tak
nie
22. Jak ocenia Pan(i) swoją sytuację materialną?
bardzo dobra
dobra
zła
bardzo zła
23. Czy uważa Pan(i), że dodatkowa praca w wieku poprodukcyjnym poprawiłaby Pana/Pani komfort życia i sytuację materialną?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
24. Wiek (w latach)
poniżej 60
61 – 67
68 – 74
75 – 81
82 – 89
90 i więcej
25. Płeć
kobieta
mężczyzna
26. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie/techniczne
wyższe
27. Miejsce zamieszkania
miasto
wieś
28. Obecne źródło utrzymania
praca zawodowa
zasiłek z ośrodka pomocy społecznej
pomoc rodziny
emerytura/renta


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .