Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Marketing prawniczy

1. Czy prowadzi Pani/Pan własną kancelarię prawną?
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź
TAK
NIE
2. Czy jest Pani/Pan pracownikiem (zleceniobiorcą) kancelarii prawnej?
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
TAK
NIE
3. Ile lat pracuje Pani/Pan w zawodzie adwokata lub radcy prawnego?
0-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
powyżej 16 lat
4. Czy uważa Pani/Pan, że otwarcie zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego) - w kontekście rosnącej konkurencji - było dobrym posunięciem?
TAK
NIE
Nie mam zdania
5. Czy uważa Pani/Pan, że Kodeks Etyki w części poświęconej reklamie nie przystaje do rynkowej rzeczywistości i należałoby go zmienić?
Pytanie skierowane do adwokatów.
TAK
NIE
Nie mam zdania
6. Czy uważa Pani/Pan, że Kodeks Etyki w części poświęconej reklamie nie przystaje do rynkowej rzeczywistości i należałoby go zmienić?
Pytanie skierowane do radców prawnych.
TAK
NIE
Nie mam zdania
7. Czy stosuje Pani/Pan jakąkolwiek formę promocji swojej kancelarii? Lub czy kancelaria, z którą Pani/Pan współpracuje, stosuje działania promocyjne?
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
TAK
NIE


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .