Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie poziomu dostosowania przedsiębiorstw oraz osób zajmujących się obszarem ZZL, do oczekiwań pokolenia Z

1. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy, w którym aktualnie Pan/Pani się znajduje.
18-24
25-35
36-54
55-70
2. Proszę zaznaczyć Pani/Pana płeć.
Kobieta
Mężczyzna
3. Proszę podać Pani/Pana wykształcenie.
Średnie
Policealne
Wyższe Igo stopnia
Wyższe IIgo stopnia
4. Proszę podać wielkość zatrudniającego Panią/Pana przedsiębiorstwa, pod względem ilości zatrudnianych pracowników.
Małe (mniej niż 10 pracowników)
Średnie (mniej niż 250 pracowników)
Duże (powyżej 250 pracowników)
5. Proszę podać umiejscowienie zatrudniającego Panią/Pana przedsiębiorstwa.
Wieś
Małe miasto (do 20tyś. mieszkańców)
Średnie miasto (do 100tyś. mieszkańców)
Duże miasto (100 do 300tyś. mieszkańców)
Metropolia (powyżej 300tyś, mieszkańców)
6. Czy w zakresie Swoich obowiązków zawodowych posiada Pan/Pani zadania z obszaru ZZL?
Tak
Nie
7. Czy w zespole pracowników, którym Pani/Pan kieruje lub go współtworzy, występują osoby obiektywnie uznawane za bardzo młodych pracowników? (w wieku 18-24lat)
Tak
Nie
Nie wiem
8. Czy posiada Pani/Pan świadomość istnienia wyodrębnionych na rynku pracy grup pokoleniowych?
Tak
Nie
9. Czy znane jest Pani/Panu pojęcie zarządzania międzygeneracyjnego?
Tak
Nie
10. Czy miał/a Pani/Pan możliwość pogłębić własną wiedzę z zakresu specyfiki poszczególnych pokoleń występujących na rynku pracy?
Tak
Nie
11. Jak ocenia Pani/Pan poziom własnych wiadomości na temat zawodowych oczekiwań pokolenia Z?
Źle
Średnio
Dobrze
Bardzo dobrze
12. Czy w zatrudniającym Panią/Pana przedsiębiorstwie występują zróżnicowane formy zatrudnienia?
Tak
Nie
Nie wiem
13. Czy w zatrudniającym Pana/Panią przedsiębiorstwie istnieje możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej bądź home-office?
Tak
Nie
Nie wiem
14. Czy na terenie zatrudniającego Panią/Pana przedsiębiorstwa istnieje dostęp do sieci Wi-Fi?
Tak
Nie
15. Czy w zatrudniającym Panią/Pana przedsiębiorstwie korzystanie z mediów społecznościowych w godzinach pracy jest postrzegane negatywnie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
16. Czy zatrudniające Panią/Pana przedsiębiorstwo wykorzystuje możliwości oferowane przez Internet, jako źródło wspierające poszukiwania nowych kandydatów do pracy?
Tak
Nie
Nie wiem
17. Czy zaobserwował/a Pani/Pan różnice pomiędzy oczekiwaniami w kwestii formy przeprowadzanych szkoleń, istniejące wśród pracowników z różnych grup pokoleniowych?
Tak
Nie
Nie wiem
18. Czy w zatrudniającym Panią/Pana przedsiębiorstwie, do celów rekrutacyjnych bądź szkoleniowych wykorzystywane są elementy grywalizacji?
Tak
Nie
Nie wiem
19. Czy praktykowane w Pani/Pana przedsiębiorstwie formy ścieżek rozwoju, charakteryzuje możliwość indywidualnego dostosowania do oczekiwań konkretnego pracownika?
Tak
Nie
Nie wiem
20. Czy w Pani/Pana przedsiębiorstwie występują szkolenia pracownicze w postaci e-learningu?
Tak
Nie
Nie wiem
21. Czy w zatrudniającym Panią/Pana przedsiębiorstwie stosowane są kafeterie benefitów pozapłacowych?
Tak
Nie
Nie wiem
22. Czy posiada Pani/Pan wiedzę z zakresu różnic w kwestii skutecznych motywatorów, które występują między generacjami aktywnymi na rynku pracy?
Tak
Nie
23. Czy zaobserwował/a Pani/Pan większy poziom rotacji w przypadku grupy najmłodszych pracowników, w stosunku do rotacji występującej w starszych grupach wiekowych?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .