Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ankieta do pracy magisterskiej

Szanowni Państwo,
Jestem studentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, II roku II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika. Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o udział w badaniach realizowanych na potrzeby pracy magisterskiej pt. ,,Postawy rodziców wobec dzieci z perspektywy doświadczeń ich własnego dzieciństwa" i wypełnienie poniższego kwestionariusza. Badanie jest anonimowe, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych. Za zaangażowanie i udział w badaniach serdecznie dziękuję.
* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
* 3. Miejsce zamieszkania
Duże miasto (ponad 100 tys. mieszkańców)
Średnie miasto (od 20 do 100 tys. mieszkańców)
Małe miasto (do 20 tys mieszkańców)
Wieś
* 4. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Zawodowe
Wyższe
* 5. Województwo
* 6. Liczba dzieci
* 7. Proszę zaznaczyć opis, który najlepiej charakteryzuje Pana/i relacje z rodzicami zapamiętane z dzieciństwa
Moje kontakty z rodzicami były raczej sztywne. Często odczuwałem/am wyraźny dystans między nami, brakowało mi troski i ciepła ze strony rodziców. Rodzice mieli wobec mnie duże wymagania, pokładali we mnie duże nadzieję. Rzadko rozmawialiśmy o uczuciach.
Zawsze miałem/am dużo swobody. Rodzice nie stawiali mi zbyt dużo granic, nie byli konsekwentni w respektowaniu kar za złe zachowanie. Rodzice często mi pobłażali i ulegali moim zachciankom.
Rodzice zawsze omawiali ze mną ważne sprawy rodzinne, liczyli się z moim zdaniem. Miałem/am wyznaczone obowiązki, które wcześniej ze mną omawiali. Zamiast kar za złe zachowanie zazwyczaj woleli ze mną porozmawiać i wytłumaczyć co źle zrobiłem/am.
* 8. Proszę przeczytać opisy zachowań rodziców wobec dzieci i zaznaczyć na ile zgadzają się one z Pańskimi wspomnieniami z własnego dzieciństwa (zachowania Pani/a rodziców wobec Pana/i).
zawsze tak byłoczęsto tak byłonie wiem, czy tak byłoraczej tak nie byłonie było tak nigdy
Rodzice akceptowali mnie, dawali mi odczuć, ze kochają mnie taką/takiego jakim jestem, ze wszystkimi moimi wadami.
Rodzice interesowali się mną i angażowali mnie w zajęcia domowe, liczyli się z moim zdaniem.
Rodzice ufali mi i dawali duży zakres swobody, ale jednocześnie odpowiednio kierowali moimi wyborami.
Rodzice pozwalali mi na samodzielność, ale jednocześnie uświadamiali mi konsekwencje moich czynów. Często rozmawiali ze mną, doradzali mi i tłumaczyli. Dokładnie wiedziałem/am czego ode mnie oczekują.
Rodzice zachowywali dystans w relacjach ze mną, często krytykowali moje wybory. Stosowali dużo kar, czasem czułem/am, że jestem dla nich ciężarem.
Rodzice nie zwracali na mnie uwagi, nie stawiali mi wymagań, mogłem/am robić co chciałem/am. Nie przeszkadzało im, gdy moje zachowanie było złe.
Rodzice bardzo dużo ode mnie wymagali, czasem nie dawałem/am rady spełniać ich oczekiwań. Z góry nakazywali mi co mam robić, gdy nie wykonywałem/am poleceń stosowali kary.
Rodzice stawiali mnie w centrum zainteresowania, uważali, że jestem idealnym dzieckiem. zaspokajali moje zachcianki i tłumaczyli złe zachowania. Byli opiekuńczy i troskliwi, czasem za bardzo.
9. Jak wspomina Pan/i relacje z mamą zapamiętane z dzieciństwa?
W przypadku braku wspomnień spowodowanych nieobecnością/śmiercią rodzica proszę przejść do następnego pytania
Bardzo dobrze, byliśmy sobie bardzo bliscy i zawsze miała dla mnie czas.
Raczej dobrze, mama nie miała dla mnie za dużo czasu ale zaspokajała moje potrzeby.
Trudno powiedzieć, mama była raczej nieobecna, jednak czas, który spędzaliśmy razem wspominam miło.
Nie mam zbyt wielu miłych wspomnień, mama trzymała mnie na dystans, nie okazywała mi miłości.
Mam złe wspomnienia, mama dawała mi często odczuć, że jestem dla niej ciężarem.
10. Jak wspomina Pan/i relacje z tatą zapamiętane z dzieciństwa.
W przypadku braku wspomnień spowodowanych nieobecnością/śmiercią rodzica proszę przejść do następnego pytania
Bardzo dobrze, byliśmy sobie bardzo bliscy i zawsze miał dla mnie czas.
Raczej dobrze, tata nie miała dla mnie za dużo czasu ale zaspokajał moje potrzeby.
Trudno powiedzieć, tata była raczej nieobecny, jednak czas, który spędzaliśmy razem wspominam miło.
Nie mam zbyt wielu miłych wspomnień, tata trzymała mnie na dystans, nie okazywał mi miłości.
Mam złe wspomnienia ,tata dawała mi często odczuć, że jestem dla niej ciężarem, stosował wiele kar.
* 11. Proszę w kilku słowach opisać jakie zasady panowały w Pana/i rodzinnym domu (z perspektywy pana/i jako dziecka).
* 12. Proszę przeczytać opisy zachowań rodziców wobec dzieci i zaznaczyć na ile zgadzają się one z Pańskimi zachowaniami wobec własnych dzieci.
zawsze tak jestczęsto tak jestnie wiem, czy tak jestraczej tak nie jestnie było tak nigdy
Akceptuje swoje dziecko ze wszystkimi jego cechami fizycznymi, usposobieniem, możliwościami i ograniczeniami. Kocham dziecko za to, że jest i daje mu to często odczuć.
Jestem zaangażowany/a i zainteresowany/a sprawami mojego dziecka, angażuje je w życie naszej rodziny i zajęcia związane z domem.Daje dziecku możliwość decydowania o sobie i wyrażania własnej opinii.
Pozwalam dziecku odczuć, że mam do niego zaufanie dając mu zakres pewnej swobody i samodzielności. Zakres ten zwiększam wraz z wiekiem dziecka jednocześnie utrzymując swój rodzicielski autorytet.
Uznaje prawa swojego dziecka, pozwalam mu na własne działania i swoimi sugestiami i poradami uświadamiam mu, ze jest odpowiedzialne za własne czyny. Wspólnie z dzieckiem uzgadniam jego prawa i obowiązki.
Przebywanie z dzieckiem nie jest dla mnie źródłem radości, często jest dla mnie trudne. Nie mam dla dziecka zbyt wiele czasu, uważam, że jest samo za siebie odpowiedzialne. Skupiam się na swojej pracy i swoim rozwoju.Często daje prezenty, aby zrekompensow
Nie akceptuje wielu cech mojego dziecka, często krytykuje jego zachowanie. Wymagam od dziecka dyscypliny, a za przewinienia karze je. Rzadko nagradzam dziecko, skupiam się na wyeliminowaniu jego złych cech.
Stawiam przed dzieckiem wymagania, a jego zadaniem jest je spełnić. Dziecko ma za zadanie rozwijać się według moich wytycznych i dążyć do ideału. Tylko tak będzie potrafiło coś osiągnąć w życiu. najważniejsza jest ciężka praca nad sobą.
Ochraniam swoje dziecko,chcę dać mu wszystko co najlepsze. Uważam, ze moim zadaniem jest całkowite zaspakajanie jego pragnień. Staram się wyręczać dziecko, uważam, że jeszcze zdąży się w życiu napracować. Uważam moje dziecko, za najlepsze na świecie.
* 13. Proszę w kilku słowach opisać zasady panujące w Pana/i domu (z perspektywy pana/i jako rodzica).
* 14. Czy wychowując swoje dzieci stawia Pan/i sobie swoich rodziców za wzór?
Tak
Trudno powiedzieć
Nie
* 15. Czy wychowując swoje dzieci korzysta Pan/i z porad swoich rodziców?
Tak
Trudno powiedzieć
Nie
* 16. Czy utożsamia Pan/i swoje metody wychowawcze z metodami stosowanymi niegdyś przez Pana/i rodziców?
Tak
Trudno powiedzieć
Nie
* 17. Proszę przeczytać poniższe stwierdzenia i ocenić w jakiej częstotliwości pojawiały się one w Pana/i domu rodzinnym gdy był/a Pan/i dzieckiem, i w jakiej częstotliwości pojawiają się w Pana/i życiu rodzicielskim.
moi rodzice i jaja i moje dzieci
Wspólny relaks przed snem i rozmowa o tym, jak minął dzień.
Częste kłótnie i awantury rodziców.
Wspólne spożywanie posiłków.
Pewność, ze rodzice nigdy nie zawiodą.
Rodzice stawiają zbyt dużo wymagań, nie uznają sprzeciwu dziecka.
Rodzice rozpieszczają dziecko, ulegają zachciankom i kaprysom.
Rodzice boją się o dziecko, nie chcą aby samo wychodziło z domu.
Rodzice mają zaufanie do dziecka.
Rodzice często krzyczą na dziecko, ubliżają mu.
Rodzice troszczą się o dziecko, dają mu odczuć swą miłość.
Rodzice spędzają z dzieckiem dużo czasu.
Rodzice szanują prywatność dziecka.
Rodzice nie są zainteresowani sprawami swojego dziecka.
Rodzice wyżej stawiają karierę niż dobre wychowanie dziecka.
Rodzice wyręczają dziecko we wszystkich pracach.
* 18. Czy uważa Pan/i, że doświadczenia wyniesione z domu ukształtowały Pana/i podejście do własnych dzieci? Proszę krótko uzasadnić odpowiedź.
Tak
Trudno powiedzieć
Nie
* 19. Proszę wskazać po trzy różnice i podobieństwa między tym jak wychowywali Pana/ią rodzice a jak Pan/i teraz wychowuje swoje dzieci.
Różnice
Podobieństwa
* 20. Jakie zasady i wartości wyniesione z domu rodzinnego stara się Pan/i przekazać swoim dzieciom?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .