Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta do pracy magisterskiej nt. przestępczości narkotykowej.

* 1. Wiek:
* 2. Płeć:
Kobieta Mężczyzna
* 3. Miejsce zamieszkania:
Wieś Miasto (do 15 tys.) Miasto (15 tys. - 25 tys.) Miasto (25 tys. - 100 tys.) Miasto (powyżej 100 tys.)
* 4. Wykształcenie:
Podstawowe Gimnazjalne Średnie Zasadnicze zawodowe Wyższe (licencjat) Wyższe (magister)
* 5. Czy miałaś/ miałeś kiedykolwiek kontakt z narkotykami? (zażywałeś, widziałeś jak inni zażywają, kupują lub sprzedają itp.)
Tak Nie
* 6. Czy zażywałaś/ zażywałeś kiedykolwiek narkotyki? (jeżeli odpowiedź brzmi nie, przejdź do pytania 16)
Tak Nie
7. Jeżeli w pytaniu 6. odpowiedź brzmi "tak" zaznacz jakie narkotyki zażywałaś/ zażywałeś:
Marihuana lub haszysz
Kokaina
Amfetamina
Heroina
LSD
Tabletki ecstasy
Sterydy anaboliczne
Grzyby halucynogenne
Substancje wziewne (kleje, rozpuszczalniki)
8. Czy uważasz się za osobę uzależnioną od narkotyków?
Tak
Nie
Raczej nie
Nie wiem
9. W jakim wieku po raz pierwszy spróbowałaś/ spróbowałeś narkotyków?
10. Czy Twoja rodzina wie, że bierzesz narkotyki?
Tak
Nie
Nie wiem
11. Oceń jak ciężko byłoby Ci zdobyć wymienione niżej narkotyki:
NiemożliweBardzo ciężkoCiężkoŁatwoBardzo łatwoNie wiem
Marihuana
Haszysz
LSD
Amfetamina
Heroina
Kokaina
Grzyby halucynogenne
Ecstasy
12. Określ ile razy w miesiącu zażywasz narkotyki:
0
1-2
3-5
6-10
powyżej 10
13. Czy kiedykolwiek zostałeś zatrzymany przez policję za posiadanie, przemyt, uprawę lub produkcję narkotyków?
Tak
Nie
14. Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedziałeś "tak" napisz, czy zostały wyciągnięte wobec Ciebie konsekwencje prawne i jakie:
15. Jeżeli w pyt. 13. odpowiedziałeś "tak", zaznacz, czy zatrzymanie i ewentualne konsekwencje prawne sprawiły, że przestałeś zażywać narkotyki:
Tak
Nie
* 16. Czy jesteś za legalizacją marihuany?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 17. Na podstawie swoich obserwacji oceń, czy narkomania jest problemem społecznym:
Tak
Nie
Nie wiem
18. Jeżeli w poprzednim pytaniu Twoja odpowiedź brzmi "tak", zaznacz skuteczne wobec Ciebie rozwiązania tego problemu:
Antynarkotykowe kampanie społeczne
Zaostrzenie konsekwencji prawnych
Legalizacja "miękkich" narkotyków
Rozszerzenie działań operacyjnych policji oraz innych organów ścigania
Żadne z powyższych


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance