Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta weryfikująca społeczną odpowiedzialność Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu przeprowadzona wśród mieszkańców miasta Bolesławiec

1. Z czym kojarzy się Panu/Pani społeczna odpowiedzialność organizacji?
Proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
Z działalnością filantropijną, ponadprogramową
Z działalnością na rzecz społeczności lokalnej
Z zaspokajaniem potrzeb grup interesu np. klientów, pracowników, dostawców
Z etycznym prowadzeniem firmy
Z chwilową modą w zarządzaniu
Nie mam zdania
2. Czy uważa Pan/Pani, że zawód policjanta w porównaniu z innymi zawodami wymaga szczególnych predyspozycji etyczno-moralnych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
3. Jakie ma dla Pana/Pani znaczenie funkcjonowania w Policji kodeksu zasad etycznych?
Jest to dla mnie bardzo ważne
Jest to dla mnie raczej ważne
Jest to dla mnie raczej nieważne
Jest to dla mnie zupełnie nieważne
Trudno powiedzieć
4. Czy uważa Pan/Pani, że zachowania i postawy etyczne policjantów powinny podlegać obserwacji i ocenie zwierzchników?
Zdecydowanie powinny być obserwowane i oceniane
Raczej powinny być obserwowane i oceniane
Raczej nie powinny być obserwowane i oceniane
Zdecydowanie nie powinny być obserwowane i oceniane
Trudno powiedzieć
5. Co Pana/Pani zdaniem powinno stać się z policjantem, który dopuścił się korupcji lub popełnił inne przestępstwo (np. kradzież, wyłudzenie)
upomnienie służbowe
Nagana służbowa
Zawieszenie w obowiązkach służbowych
Usunięcie ze służby
6. Czy kiedykolwiek spotkał(a) się Pan/Pani z nieetycznym zachowaniem policjanta w swoim mieście?
Tak, czesto
Nie, nigdy
Trudno powiedzieć
7. Czy uważa Pan/Pani, że Policja powinna być wyposażona w nowoczesny sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo posługujących się nim ludzi i środowiska naturalnego?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
8. Czy uważa Pan/Pani, że Policja w swojej pracy przejawia pożądane przez społeczeństwo postawy ekologiczne?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
9. Czy Pana/Pani zdaniem poziom wynagrodzeń policjantów może stanowić motywację do przestrzegania etycznych postaw oraz zaangażowania w pełnionej służbie?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
10. Jak ocenia Pan/Pani zasadność stosowania przez Komendę Powiatową Policji w Bolesławcu programów prewencyjnych (np. Komisarz Lew w moim przedszkolu, Twoje życie Twój wybór, ABC Bezpiecznego Seniora)
Zasadne
Niezasadne
Trudno powiedzieć
11. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś z Pana/Pani otoczenia był odbiorcą programów prewencyjnych (Komisarz Lew w moim przedszkolu, Twoje życie Twój wybór, ABC Bezpiecznego Seniora, Kampania kocham nie biję)
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
12. Czy uważa Pan/Pani, że funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, starają się tworzyć i utrzymywać poprawne relacje ze społecznością lokalną?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
13. Czy uważa Pan/Pani, że funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu dbają o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
14. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w swoim mieście?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .