Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla rodzicow

* 1. Czy zna Pan program wychowawczo-profilaktyczny?
Tak
Nie
* 2. Czy czuje się Pan związany ze szkołą do której uczęszcza Pana dziecko?
Tak
Nie
* 3. Czy dostrzega Pan współpracę szkoły z klubami sportowymi, parafią, harcerstwem itp.
Tak
Nie
* 4. Czy uważa Pan, że nauczyciele i pracownicy szkoły są kulturalni oraz przyjaźni uczniom?
Tak
Nie
Większość
Niektórzy
* 5. Czy akceptuje Pan niepełnosprawnych i chorych uczniów w szkole?
Tak
Nie
* 6. Czy był Pan zaangażowany w tym roku szkolnym w pomoc szkolną, organizacje uroczystości/imprezy szkolnej?
Tak, było to...
Nie, ponieważ...
Poza szkołą pomagałem w...
* 7. Czy pomaga Pan uczyć się swojemu dziecku w domu?
Moje dziecko uczy się samodzielnie
Pomagam
* 8. Czy pomaga Pan w nauce kolegom swojego dziecka?
Tak
Nie
* 9. Czy uważa Pan, że w szkole uczniowie są koleżeńscy i pomagają sobie?
Tak
Nie
Niektórzy
* 10. Czy miał Pan jakieś inicjatywy, które zostały podjęte przez klasę Pana dziecka na lekcji wychowawczej?
Tak, było to...
Nie
* 11. Czy wg Pana lekcje wychowawcze są ciekawe?
Tak
Nie, ponieważ...
Nie mam zdania
* 12. Czy uważa Pan, że wychowawcą klasy, do której uczęszcza Pana dziecko dostosowuje tematy wychowawcze do potrzeb Pana dziecka?
Tak, ponieważ...
Nie, ponieważ...
* 13. Jakie tematy Pana zdaniem powinien poruszyć wychowawca w klasie Pana dziecka?
* 14. Co Pana zdaniem należałoby zmienić w prowadzeniu lekcji wychowawczej, aby Pana dziecko jeszcze lepiej z nich skorzystało w przyszłości po ukończeniu szkoły?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .