Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Świadomość prawna osób wykonujących zawód medyczny

1. Czy zna Pani / Pan aspekty prawne związane z wykonywaną pracą bądź studiowanym kierunkiem studiów?
Tak
Nie
2. Czy uważa Pani / Pan, że wiedza z zakresu prawa medycznego powinna być mocniej wyeksponowana dla zawodów medycznych tj. kosmetolog, dietetyk, fizjoterapeuta?
Tak
Nie
3. Czy kiedykolwiek w Pani / Pana życiu zaistniała sytuacja w której nie miał Pan / Pani pewności co do tego, czy wykonywane czynności mieszczą się w zakresie Pan / Pani formalnych uprawnień ?
Tak
Nie
4. Czy kiedykolwiek w Pana / Pani życiu zaistniała sytuacja, że klient zgłosił roszczenia odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania zabiegu / czynności ?
Tak
Nie
5. Czy współpracuje Pan / Pani z biurem prawnym, które reprezentowałoby Pani / Pana interesy i udzielało rzetelnej informacji dotyczącej wykonywanego zawodu?
Tak
Nie
6. Czy jest Pani / Pan Ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym zawodem ?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance