Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla nauczycieli

* 1. Czy zapoznał Pan/i uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym?
Tak
Nie
* 2. Czy jest Pan/i związana ze swoją klasą?
Tak
Nie
Nie jestem wychowawcą
* 3. Czy współpracuje Pan/i z klubami sportowymi, parafią, harcerstwem, itp?
Tak
Nie
* 4. Czy jest Pan/i życzliwy dla uczniów?
Tak
Nie
* 5. Czy uczniowie są kulturalni względem Pana/i?
Wszyscy
Większość
Niektórzy
Nie są
* 6. Czy akceptuje Pan/i uczniów niepełnosprawnych w szkole?
Tak
Nie
* 7. Czy angażował/a Pan/i rodziców w przygotowanie imprez szkolnych lub klasowych?
Tak
Nie
* 8. Czy poświęcał/a Pan/i swój wolny czas, przerwy na pomoc uczniom w nauce?
Tak
Nie
* 9. Czy uważa Pan/i że uczniowie naszej szkoły są koleżeńscy względem siebie?
Większość
Niektórzy
Mniejszość
* 10. Które z powyższych tematów podjął/podjęła Pan/i na lekcji wychowawczej?
Otyłość
Uzależnienie od papierosów
Uzależnienie od alkoholu
Pornografia
Uzależnienie od gier komputerowych
Hazard
Koleżeństwo
Bulimia
Anoreksja
Jak się efektywnie uczyć
Uzależnienie od narkotyków i dopalaczy
Agresja
Kultura osobista
Inne
* 11. Czy zdarza się Panu/i w czasie lekcji wychowawczej prowadzić lekcje ze swojego przedmiotu
Często
Rzadko
Tylko wtedy gdy poświęciłem/am lekcje przedmiotową na bieżące problemy klasy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .