Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza porównawcza podatku PIT według stawki liniowej i progresywnej.

1. Jakie płaci Pan/Pani rodzaje podatków?
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Podatek od nieruchomości
Podatek od towarów i usług (VAT)
Podatek akcyzowy
Inne
2. Według Pana/Pani zdania podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest:
bardzo skomplikowany
raczej skomplikowany
trudno powiedzieć
raczej prosty
bardzo prosty
3. Według jakiej stawki podatkowej PIT rozliczał się Pan/Pani za poprzedni rok?
18 %
32 %
wg stawki liniowej 19 %
nie wiem
nie dotyczy
4. Jaki rodzaj podatku dochodowego od osób fizycznych Pan/Pani preferuje?
podatek liniowy
podatek progresywny
5. Często mówi się, że przy podatku liniowym wszyscy podatnicy płacą tyle samo. Co rozumie Pan/Pani przez sformułowanie "tyle samo"?
oznacza to, że wszyscy podatnicy płacą jednakową kwotą podatku niezależnie od osiągniętego dochodu
oznacza to, że wszyscy podatnicy płacą jednakową stawkę procentową podatku niezależnie od osiągniętego dochodu
6. Czy wypełnienie formularza podatkowego PIT było dla Pana/Pani:
Bardzo trudne
Raczej trudne
Nie mam zdania, gdyż nie wypełniałam/łem go samodzielnie
Raczej łatwe
Bardzo łatwe
7. Czy Pana/Pani zdaniem należy zreformować obecnie panujący system podatkowy w Polsce?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
8. Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o możliwości wprowadzeniu podatku liniowego od dochodów osób fizycznych?
tak
nie
9. Co stanowiło główne źródło uzyskania informacji na temat wprowadzenia liniowego podatku dochodowego w Polsce?
telewizja
prasa
radio
internet
inne
10. Czy byłby/byłaby Pan/Pani za zmniejszeniem ulg podatkowych w zamian za zmniejszenie stóp procentowych podatku dochodowego?
tak
nie
11. Według Pana/Pani zdania podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce powinien funkcjonować w formie:
podatku liniowego
podatku progresywnego
nie mam zdania
podatek dochodowy od osób fizycznych powinien zostać zlikwidowany
12. Czy jest Pan/Pani w stanie wymienić na podstawie posiadanej wiedzy minimum dwa państwa, które wprowadziły podatek liniowy od dochodów osób fizycznych? Jeśli tak proszę je wymienić.
13. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
14. Wiek:
18-30 lat
31-50 lat
powyżej 50 lat
15. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
16. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto poniżej 50.000 mieszkańców
miasto od 50.000-200.000 mieszkańców
miasto powyżej 200.000 mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .