Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zróbmy to Razem dla Młodych w Gminie Oborniki Śląskie

Szanowni Państwo
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Jest ona jednym z narzędzi niezbędnych do opracowaniu diagnozy środowiska lokalnego w odniesieniu do sytuacji młodzieży zamieszkującej naszą gminę. Zebrany materiał stanowi cenne źródło informacji podczas zaplanowanego na 25 września 2018 r. Lokalnego Forum- Zróbmy to Razem na rzecz Młodych w Gminie Oborniki Śląskie
* 1. płeć
kobieta
mężczyzna
* 2. status
nauczyciel/nauczycielka
psycholog szkolny
pedagog szkolny
pracownik OOK
pracownik OSiR
pracownik UG Oborniki Śląskie
rodzic nastolatka
członek społeczności lokalnej Gminy Oborniki Śląskie
członek organizacji społecznej
* 3. Jakie instytucje, organizacje, grupy aktywnych obywateli i pojedyncze osoby w środowisku lokalnym zajmują się działaniami na rzecz młodych ludzi w Gminie Oborniki Śląskie?
* 4. W jaki sposób wymienione w poprzednim punkcie podmioty wpływają na warunki życia i rozwój młodych ludzi?
proszę określić jakie są mocne i słabe strony ich działań?
* 5. Jakie wg. Pana/Pani są największe bariery, jeśli chodzi o działania na rzecz młodych ludzi w naszym środowisku lokalnym?
proszę wskazać jak najwięcej takich czynników
* 6. Z jakiej oferty i z jakich miejsc korzystają młodzi ludzie po zajęciach lekcyjnych? Które są najbardziej popularne?
* 7. Co należy do mocnych stron młodych ludzi w diagnozowanym środowisku?
* 8. Co należy do słabych stron młodych ludzi w diagnozowanym środowisku?
9. Co Państwa zdaniem dla młodych ludzi jest ważne?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .